عکس: مقتدی صدر در حال پاسخ به استفتائات
نظرات
حسین
لفظ استفتا مختص پاسخ به مسایل شرعی است که توسط مراجع تقلیدانجام می شود اقای مقتدی صدربه مطالعه وبررسی نامه های رسیده واحیانا به نظریه پردازی مشغول است
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2