چه کشورهایی علیه داعش فیلم ساختند+فیلم
پارسینه: بسیاری از کشورهای جهان علیه داعش فیلم ساختند و وظیفه فرهنگی خود را انجام دادند.
۱۲ آذر ۱۳۹۶ - ۱۰:۵۵
۰