پارسینه: سردار سلیمانی به عنوان چهره ای محبوب در جهان شناخته شده است و تحسین بسیاری از افراد را برانگیخته است.
۰۵ آذر ۱۳۹۶ - ۱۴:۴۴
۰