پارسینه: حیوانات قبل از انسان وقوع زلزله را متوجه می شوند در فیلم زیر یکی از اتفاقات را مشاهده خواهید کرد.
۱۵ آبان ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
۰