در گفتگو با تلویزیون پارسینه مطرح شد؛
بازیگر جوان و با تجربه سینما و تلویزیون در گفتگو با پارسینه یکی از دلیل کم کاری خود را رفیق باز نبودنش عنوان کرد و آن به ضرر خود خواند.
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴
۰

 

در گفتگو با تلویزیون پارسینه مطرح شد؛
۱۵ مهر ۱۳۹۶ - ۱۷:۴۴
بازیگر جوان و با تجربه سینما و تلویزیون در گفتگو با پارسینه یکی از دلیل کم کاری خود را رفیق باز نبودنش عنوان کرد و آن به ضرر خود خواند.