جنگنده های روسی ماشین های داعشیان در نزدیکی میادین بمباران کرده و نابود کردند.
۱۱ مهر ۱۳۹۶ - ۰۸:۲۸
۰


جنگنده های روسی ماشین های داعشیان در نزدیکی میادین بمباران کرده و نابود کردند.


{*ticket:47634*}