سربازان عراقی مواضع داعشی ها رو محاصره کرده و آنها را به عقب راندند.
۰۵ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۶
۰
سربازان عراقی مواضع داعشی ها رو محاصره کرده و آنها را به عقب راندند.
{*ticket:47634*}