دوربین پارسینه اینبار به سراغ هنرمند خوب کشورمان روژان آریامنش رفته تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
۰۳ شهريور ۱۳۹۶ - ۰۸:۴۲
۲
 گفتگوی کامل با روژان آریامنش
 
خلاصه گفتگو با روژان آریامنش
 
 
فایل یک دقیقه ای مصاحبه
 
دوربین پارسینه اینبار به سراغ هنرمند خوب کشورمان روژان آریامنش رفته تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
 گفتگوی کامل با روژان آریامنش
 
خلاصه گفتگو با روژان آریامنش
 
 
فایل یک دقیقه ای مصاحبه