سکه ثامن
دوربین پارسینه اینبار به سراغ چهره محبوب فضای مجازی رفته است تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
۰

فایل کامل مصاحبه


فایل یک دقیقه ای
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن