دوربین پارسینه اینبار به سراغ چهره محبوب فضای مجازی رفته است تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
۰
 
فایل کامل مصاحبه
 
فایل یک دقیقه ای
دوربین پارسینه اینبار به سراغ چهره محبوب فضای مجازی رفته است تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
 
فایل کامل مصاحبه
 
فایل یک دقیقه ای