دوربین پارسینه اینبار به سراغ چهره محبوب فضای مجازی رفته است تا با وی گفتگویی متفاوت داشته باشد.
۱۰ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۵۵
۰
 
فایل کامل مصاحبه
 
فایل یک دقیقه ای
ارسال نظر