رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس جزئیات جلسه این فراکسیون با رئیس جمهور را که صبح امروز برگزار شد، تشریح کرد.
۰۱ مرداد ۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴
۰
حمیدرضا حاج بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی با رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه فراکسیون نمایندگان ولایی هیچ سهمیه ای از دولت نمی خواهد، گفت: مهمترین شاخص فراکسیون کارآمدی و بدون حاشیه بودن دولت و وزرای کابینه دوازدهم است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به بررسی برخی معضلات اجتماعی در جلسه مشترک با رئیس جمهور گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، ناکارآمدی ساختار دولتی و آسیب های اجتماعی مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

حاج بابایی تاکید کرد: اعضای فراکسیون در این جلسه اعلام کردند فراکسیون نمایندگان ولایی آمادگی دارد دولت را کمک کند و به دنبال سهمیه ای در کابینه نیست و اعتقاد دارد هیچ گروه و فردی از دولت در کابینه دوازدهم نباید سهمیه بخواهد.

رئیس کمیته تعامل با دولت با بیان اینکه از تمام توان خود برای تقویت دولت استفاده خواهیم کرد، گفت: رئیس جمهور باید وعده های خود را اجرا کند و هر گونه حاشیه سازی به معنای فراموش کردن خواسته ها و مطالبات مردم است.

حاج بابایی گفت: یکی از مهمترین نگرانی های رئیس جمهور که در این جلسه اعلام شد وضعیت موسسات مالی و اعتباری و بانک ها بود.

وی ادامه داد: آقای روحانی بر لزوم سرمایه گذاری خارجی تاکید داشت که این موضوع مورد تاکید فراکسیون نمایندگان ولایی قرار داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: رئیس جمهور همچنین اعلام کرد وزرا باید مجری سیاست ها و برنامه ها باشند.

حاج بابایی گفت: روحانی اعلام کرد هیچ کس در انتخاب وزرا به من فشار نیاورده و شخصا انتخاب وزرا را انجام دادم.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: اعضای فراکسیون تاکید کردند که برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی نباید از گزینه های تکراری و افراد حاشیه ساز و سیاسی استفاده شود.

وی ادامه داد: در این راستا شاخص هایی را برای انتخاب وزرا به رئیس جمهور ارائه کردیم و معتقدیم رئیس جمهور باید شخصا کابینه دوازدهم را انتخاب کند.

نماینده مردم همدان ۱۵ شاخص مد نظر این فراکسیون را اینگونه تشریح کرد؛

۱- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی واصل ولایت مطلقه فقیه و فصل الخطاب دانستن رهنمود های مقام معظم رهبری

۲- پاک دستی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری

۳- تدبیر امور با گفتمان انقلابی و ارزشی، مدیریت جهادی و مبتنی بر تخصص و تجربه

۴- قانونمند و قانونگرا بودن

۵- اجتناب از قبیله گرایی در حوزه مسئولیت

۶-عزم راسخ و اقدام موثر به منظور مبارزه با فساد در حوزه مسئولیت

۷- اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از تولید ملی و اشتغال

۸- تقید به همگرایی و هماهنگی با دیگر وزرای مرتبط

۹- تعامل سازنده و مداوم با مجالس و کمیسیون های تخصصی

۱۰- نداشتن تابعیت مضاعف و حق شهروندی کشورهای بیگانه

۱۱- مرزبندی روشن با جریان های معاند نظام به خصوص فتنه ۱۳۸۸

۱۲-- تجانس امور وزارت با سوابق عملی، اجرایی و تجربی وزیر

۱۳- برخورداری از روحیه مردمی و تعهد به انجام مطالبات مردمی

۱۴- اعتقاد به محرومیت زدایی و تلاش برای حل آن

۱۵- اعمال شاخص های عمومی و اختصاصی مطروحه در انتخاب مدیران میانی
رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس جزئیات جلسه این فراکسیون با رئیس جمهور را که صبح امروز برگزار شد، تشریح کرد.
حمیدرضا حاج بابایی با اشاره به جلسه صبح امروز کمیته تعامل فراکسیون نمایندگان ولایی با رئیس جمهور، با تاکید بر اینکه فراکسیون نمایندگان ولایی هیچ سهمیه ای از دولت نمی خواهد، گفت: مهمترین شاخص فراکسیون کارآمدی و بدون حاشیه بودن دولت و وزرای کابینه دوازدهم است.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی با اشاره به بررسی برخی معضلات اجتماعی در جلسه مشترک با رئیس جمهور گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی، ناکارآمدی ساختار دولتی و آسیب های اجتماعی مهمترین موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.

حاج بابایی تاکید کرد: اعضای فراکسیون در این جلسه اعلام کردند فراکسیون نمایندگان ولایی آمادگی دارد دولت را کمک کند و به دنبال سهمیه ای در کابینه نیست و اعتقاد دارد هیچ گروه و فردی از دولت در کابینه دوازدهم نباید سهمیه بخواهد.

رئیس کمیته تعامل با دولت با بیان اینکه از تمام توان خود برای تقویت دولت استفاده خواهیم کرد، گفت: رئیس جمهور باید وعده های خود را اجرا کند و هر گونه حاشیه سازی به معنای فراموش کردن خواسته ها و مطالبات مردم است.

حاج بابایی گفت: یکی از مهمترین نگرانی های رئیس جمهور که در این جلسه اعلام شد وضعیت موسسات مالی و اعتباری و بانک ها بود.

وی ادامه داد: آقای روحانی بر لزوم سرمایه گذاری خارجی تاکید داشت که این موضوع مورد تاکید فراکسیون نمایندگان ولایی قرار داشت.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم ادامه داد: رئیس جمهور همچنین اعلام کرد وزرا باید مجری سیاست ها و برنامه ها باشند.

حاج بابایی گفت: روحانی اعلام کرد هیچ کس در انتخاب وزرا به من فشار نیاورده و شخصا انتخاب وزرا را انجام دادم.

رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی اظهار داشت: اعضای فراکسیون تاکید کردند که برای وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی نباید از گزینه های تکراری و افراد حاشیه ساز و سیاسی استفاده شود.

وی ادامه داد: در این راستا شاخص هایی را برای انتخاب وزرا به رئیس جمهور ارائه کردیم و معتقدیم رئیس جمهور باید شخصا کابینه دوازدهم را انتخاب کند.

نماینده مردم همدان ۱۵ شاخص مد نظر این فراکسیون را اینگونه تشریح کرد؛

۱- اعتقاد والتزام عملی به قانون اساسی واصل ولایت مطلقه فقیه و فصل الخطاب دانستن رهنمود های مقام معظم رهبری

۲- پاک دستی، ساده زیستی و پرهیز از اشرافی گری

۳- تدبیر امور با گفتمان انقلابی و ارزشی، مدیریت جهادی و مبتنی بر تخصص و تجربه

۴- قانونمند و قانونگرا بودن

۵- اجتناب از قبیله گرایی در حوزه مسئولیت

۶-عزم راسخ و اقدام موثر به منظور مبارزه با فساد در حوزه مسئولیت

۷- اقدام و عمل به اقتصاد مقاومتی با رویکرد حمایت از تولید ملی و اشتغال

۸- تقید به همگرایی و هماهنگی با دیگر وزرای مرتبط

۹- تعامل سازنده و مداوم با مجالس و کمیسیون های تخصصی

۱۰- نداشتن تابعیت مضاعف و حق شهروندی کشورهای بیگانه

۱۱- مرزبندی روشن با جریان های معاند نظام به خصوص فتنه ۱۳۸۸

۱۲-- تجانس امور وزارت با سوابق عملی، اجرایی و تجربی وزیر

۱۳- برخورداری از روحیه مردمی و تعهد به انجام مطالبات مردمی

۱۴- اعتقاد به محرومیت زدایی و تلاش برای حل آن

۱۵- اعمال شاخص های عمومی و اختصاصی مطروحه در انتخاب مدیران میانی
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید