عکس:گنده ترین دماغ
پارسینه: مهمت اوزیوریک متولد سال 1949 ترکیه است که با داشتن دماغ 8.8 سانی متری گنده ترین دماغ دنیا را به خود اختصاص داده است
۱۹ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۶:۵۴
۰مهمت اوزیوریک متولد سال 1949 ترکیه است که با داشتن دماغ 8.8 سانی متری گنده ترین دماغ دنیا را به خود اختصاص داده است
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2