عکس:بز کوهی با پای شکسته
نظرات
محمد بیات
لطفاً گچ را از پای این بدبخت در بیاورین
نمی تواند راه برود من هم مثل اون پام شکسته
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2