بی بی سی پخش برنامه های روسی خود را متوقف کرد
پارسینه: توقف پخش برنامه های روسی رادیو 'بی بی سی' در حالی صورت گرفت که این بنگاه سخن پراکنی در روسیه از نفوذ و مخاطبان زیاد برخوردار بود.
۰۷ فروردين ۱۳۹۰ - ۰۲:۰۷
۰
ایرنا:بنگاه سخن پراکنی 'بی بی سی' پس از 65 سال فعالیت بی وقفه، پخش برنامه های روسی خود را متوقف کرد.

بی. بی. سی به جای پخش رادیویی برنامه بزبان روسی، آن را به شبکه اینترنتی منتقل کرده است.
کارشناسان علت این امر را تثبیت نسبی اوضاع روسیه و نیز همسویی برخی از دولتمردان این کشور با سیاست های غرب عنوان کرده اند.

توقف پخش برنامه های روسی رادیو 'بی بی سی' در حالی صورت گرفت که این بنگاه سخن پراکنی در روسیه از نفوذ و مخاطبان زیاد برخوردار بود.

رادیو 'بی بی سی' در شوروی سابق بیش از 30 میلیون مخاطب داشت و در دوره پس از فرو پاشی شوروی در روسیه شمار مخاطبان آن به حدود 20 میلیون نفر می رسید که در سال های اخیر به دلیل گسترش اینترنت و تعدد منابع خبری، مخاطبان رادیوی انگلیسی هم رو به کاهش گذاشت.
بخش زبان روسی برنامه بی بی سی یک ساعت صبح و سه ساعت هم برنامه شامگاهی داشت.
پخش برنامه های رادیوی روسی بنگاه سخن پراکنی بی بی سی در سال 1946 آغاز شده بود.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2