صبحت کردن درباره درد جسمی آن را تشدید می‌کند
پارسینه: نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که صحبت کردن درباره «درد»، آن را شدیدتر می‌کند.
۰۵ فروردين ۱۳۹۰ - ۱۱:۴۸
۰
نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد که صحبت کردن درباره «درد»، آن را شدیدتر می‌کند.

محققان دریافته‌اند که واژه‌ها و مشورت کردن درباره یک درد جسمی می‌تواند سبب افزایش و تشدید آن شود.

دانشمند‌ان دانشگاه فردریک شیلر در آلمان پی بردند ادا کردن واژه‌های مرتبط با تجارب درد سبب بروز واکنشی در بخشی از مغز می‌شود که درد را در کنترل دارد.

محققان می‌گویند: اگر چه واکنش جسمی فوری بروز نمی‌کند، اما شنیدن واژه‌های مربوط به درد قبل از تجربه آن احساس درد را تشدید می‌کند، چون مغز آماده پذیرفتن آن می‌شود.

پروفسور توماس ویز که سرپرستی این تحقیق را بر عهده داشته است می‌گوید: نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که واژه‌ها به تنهایی می‌توانند ترکیبات درد را در ما فعال کنند.

این یافته‌ها همچنین حاکیست محرک شفاهی نیز بیش از آنچه که تاکنون ما تصور می‌کرده‌ایم در این زمینه مؤثر و مهم هستند.

این تیم تحقیقاتی پس از اسکن‌برداری از مغز 16 داوطلب با استفاده از تکنیک fMRI به این نتایج دست یافته‌اند.

از این افراد خواسته شد که فهرستی از واژگان مرتبط با درد و احساسات مثبت و منفی را بخوانند و سپس از مغز آنها اسکن گرفته شد.

محققان دریافتند واژه‌هایی مثل گرفتگی و فشار و سوزش که با احساس درد توام هستند، باعث بروز واکنش در نواحی از مغزی می‌شوند.

ویز می‌گوید مغز به سرعت یاد می‌گیرد که این واژه‌ها را با احساسات درد مرتبط کند؛ بنابراین وقتی از بیماران بخواهیم دردهای خود را تشریح کنند، در واقع باعث می‌شویم بیشتر احساس درد کنند.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2