پروتکل هاي رهبران يهود براي تسخير جهان - مقدمه
۱۴ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۹
۰
درباره پروتكلهای دانشوران ارشد يهود كه متن آن در همين شماره از نظرتان می ‏گذرد، توضيحات زير ضروری است:

1- واژه «پروتكل» معانی مختلفی دارد ازجمله: پيش‏نويس قرارداد، معاهده و يا سند رسمی كه بين دو يا چند دولت امضاء می ‏شود اما در اينجا به مفهوم تصميمات و فرمولهايی است كه از سوی جمعی از متفكران، استراتژيست‏ها و خاخامهای يهودی به منظور تسخير عالم طراحی شده است.

به نوشته محقق برجسته و مبارز فلسطينی، عويج نويهض، «پروتكلها برنامه‏ای است كه سرمايه ‏داران و اقتصاددانان [و متفكران و علمای] يهود برای ويران كردن بنای مسيحيت، قلمرو پاپ و دست آخر اسلام، آن را تنظيم كرده ‏اند. يهوديان صهيونيست معتقدند كه بعد از اين ويرانی كه به گفته اصحاب پروتكلها طی صد سال انجام خواهد شد آنها بر جهان استيلا خواهند يافت و سلطنتی يهودی - داودی برقرار خواهند كرد كه با تدابير و امكانات خود به يهوديان با آن كه اقليتی ناچيز هستند امكان خواهد داد تابر تمام جهان مستبدانه حكومت كنند و هيچ دينی، نه مسيحيت و نه اسلام، در كنار آيين يهودی - داودی باقی نخواهد ماند»

2- متن پروتكلها به منظور قرائت در چند جلسه كنفرانس برای بحث و تصميم‏ گيری و تاييد نهايی آماده شده بود كه پليس مخفی تزار روس به كنفرانس مزبور كه به رياست تئودرهرتزل در شهر بال سوئيس برگزار شده بود (سال 1897 ميلادی هجوم آورد و اوراق آنها را به تاراج برد.

3- پروتكلها در سال 1905 ميلادی توسط نويسنده‏ای روسی به نام سرگئی نيلوس (از روحانيون و علمای مسيحی (از زبان عبری) و يا فرانسوی) به زبان روسی ترجمه شد و در سال 1906 وارد كتابخانه بريتيش ميوزيوم لندن شد.

4- ويكتورمارسدن، روزنامه ‏نگار بريتانيايی كه همزمان با انقلاب بلشويكی برای روزنامه انگليسی مورنينگ پست در روسيه كار می ‏كرد، اين پروتكلها را در سال 1917 به زبان انگليسی ترجمه كرد.

5- هنری فورد (بنيانگذار شركت اتومبيل‏سازی فورد آمريكا) پروتكلها را در سال 1920 به صورت سلسله مقالاتی در روزنامه‏ای كه به خود او تعلق داشت، به چاپ رساند. هدف او اين بود كه ملت آمريكا را از خطر شكل‏گيری امپراتوری يهود در اين كشور آگاه سازد. فورد، پروتكلهای دانشوران صهيون را برنامه اصلی يهود برای تسلط بر جهان می ‏دانست و هشدار داد كه يهود به حكومت آمريكا اكتفا نكرده و درصدد برپايی حكومت جهانی است.

هنری فورد در گفتگويی كه در روز هفدهم فوريه 1921 در «نيويورك ورلد» به چاپ رسيد، دعوی خود را عليه «پروتكلهای صهيون» چنين بيان كرد: «تنها نكته ‏ای كه علاقمندم درباره پروتكلها بگويم اين است كه آنها با آنچه درحال وقوع است، تطبيق می ‏كنند. از طرح پروتكلها شانزده سال می ‏گذرد و آنها تاكنون با شرايط جهانی منطبق بوده‏اند.»

فورد هنگامی اين نكته را بيان داشت كه رهبران يهود و مطبوعات يهودی در آمريكا عليه او جنجال به پا كرده و فرياد اعتراض سرداده بودند. هنری فورد پس از تحمل فشار و مشقت، كه تنها يهوديت سازمان يافته از عهده طراحی و اعمال آن برمی ‏آيد، بالاخره ناچار شد در 30 ژوئن سال 1927 در نامه‏ای خطاب به «لوييس مارشال» رهبر وقت «انجمن يهوديان آمريكا»، رسماً از يهود عذرخواهی كند. البته فورد در عذرخواهی خود و نه پس از آن، هيچگاه صدق پروتكلها و تحليلهای منتشره پيرامون آنها را تكذيب نكرد.

6- مفاد بعضی از مواد پروتكلها ظاهراً متناقض به نظر می ‏رسند. فی ‏المثل جايی توصيه به ترويج تئوری «آزادى‏خواهی» می ‏شود و در جای ديگر گفته می ‏شود كه با قدرت، با هرگونه «آزادی» مخالفت خواهيم كرد. در اين مورد بايد توجه داشت كه اين دستورالعملها به دو دسته تقسيم می ‏شوند.يك دسته مربوط به طرحها و برنامه‏هايی است كه يهود، قبل از برپايی حكومت جهانی خود برای نابودی كشورها و دولتها به اجرا درمی ‏آورد و دسته ديگر مربوط به برنامه ‏هايی است كه بعد از استقرار حكومت جهانی يهود، قرار است به اجرا درآيند. بنابراين آنجا كه سخن از ترويج «آزاديخواهی» و يا «آزادی مطبوعات» است، مربوط به برنامه ه‏ای است كه از رهگذر آن، كشورها، دولتها و ملتها را دچار تفرقه،بی ثباتی و از هم پاشيدگی می ‏كند اما آنجا كه سخن از مبارزه با «آزادی» است، مربوط به زمانی است كه حكومت جهانی يهود برپا شده و برای استقرار و صلابت خود، هرگونه صدای مخالفی را خفه می ‏كند.

7- نمی ‏توان نتيجه گرفت كه آحاد يهوديان دنيا با آنچه در پروتكلها ذكر شده است موافقت و همسويی دارند. ای بسا يهوديانی كه خود تحت ستم و استثمار سرمايه ‏داران بزرگ يهودی و خاخامهای همسو با اين سرمايه ‏داران، باشند و يا از سرناآگاهی و فريب، آلت فعل آنان شده باشند كه ضروری است اين دسته از يهوديان نيز نسبت به خطر يهوديت پيوند خورده با صهيونيزم، هشيار و بيدار شوند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید