پیشنهاد پارسینه
دراین ویدیو روش صحیح خرد کردن برخی سبزیجات پر کاربرد را مشاهده خواهید کرد. همراه ما دراشپزی با پارسینه باشید.
۱۰ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
۰
روض صحیح خرد کردن سبزیجات

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو