رئیس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفتگو با تلویزیون پارسینه؛
گفتگوی ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را با تلویزیون پارسینه مشاهده خواهید کرد.
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
۰
:برای دیدن فیلم زیر بر روی پلیر کلیک کنید
 
رئیس مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک در گفتگو با تلویزیون پارسینه؛
۱۳ بهمن ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۶
گفتگوی ویدا سینا مدیر عامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک را با تلویزیون پارسینه مشاهده خواهید کرد.
:برای دیدن فیلم زیر بر روی پلیر کلیک کنید
 
ارسال نظر