فیلم/لحظه فوران آتشفشان کولیما در مکزیک

پارسینه: کوه آتشفشانی کولیما در مکزیک طی روزهای اخیر برای چهارمین بار مواد مذاب به بیرون پرتاب کرده است.
۲۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۰
۰
ارسال نظر