قیمت نفت در روز چهارشنبه باز هم کاهش یافت.
۱۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۰
۰
این کاهش قیمت بیشتر به خاطر شک و تردید مداومی است که عمیق بودن توافق صورت گرفته توسط اوپک و روسیه را زیر سوال می برد؛ توافقی که برای کاهش تولید نفت با هدف پایان بخشیدن به عرضۀ بیش از تقاضای نفت که در دو سال گذشته گریبان‌گیر بازار نفت بود، در هفتۀ گذشته بین اعضای اوپک و برخی از کشور های غیر عضو من جمله روسیه صورت پذیرفت.

امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل با ۱۷ سنت کاهش ۵۳.۷۶  دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴  سنت کاهش، بشکه ای ۵۰.۷۰  دلار صورت گرفت.قیمت نفت در هفتۀ گذشته، پس از این که سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت (اوپک) و روسیه برای بهبود اوضاع بازار موافقت کردند که تولید خود را کاهش دهند، ۱۹ درصد افزایش یافت.

اما، اکنون این شک و تردید به وجود آمده است که آیا این قرار داد آنقدر قوی هست که بتواند به عرضۀ بیش از حد نفت پایان بخشد. پس از صورت گرفتن توافق، هم اوپک و هم روسیه در بالاترین سطح به تولید خود ادامه داده اند. قرار است توافق صورت گرفته، از اول ژانویه عملیاتی شود.

قیمت نفت در روز چهارشنبه باز هم کاهش یافت.
این کاهش قیمت بیشتر به خاطر شک و تردید مداومی است که عمیق بودن توافق صورت گرفته توسط اوپک و روسیه را زیر سوال می برد؛ توافقی که برای کاهش تولید نفت با هدف پایان بخشیدن به عرضۀ بیش از تقاضای نفت که در دو سال گذشته گریبان‌گیر بازار نفت بود، در هفتۀ گذشته بین اعضای اوپک و برخی از کشور های غیر عضو من جمله روسیه صورت پذیرفت.

امروز قیمت آتی نفت خام برنت بین الملل با ۱۷ سنت کاهش ۵۳.۷۶  دلار معامله شد، این در حالی ست که معاملۀ آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۲۴  سنت کاهش، بشکه ای ۵۰.۷۰  دلار صورت گرفت.قیمت نفت در هفتۀ گذشته، پس از این که سازمان کشور های صادر کنندۀ نفت (اوپک) و روسیه برای بهبود اوضاع بازار موافقت کردند که تولید خود را کاهش دهند، ۱۹ درصد افزایش یافت.

اما، اکنون این شک و تردید به وجود آمده است که آیا این قرار داد آنقدر قوی هست که بتواند به عرضۀ بیش از حد نفت پایان بخشد. پس از صورت گرفتن توافق، هم اوپک و هم روسیه در بالاترین سطح به تولید خود ادامه داده اند. قرار است توافق صورت گرفته، از اول ژانویه عملیاتی شود.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}