حلقه محاصره شهر بحران زده و ویران حلب از سوی ارتش سوریه و متحدانش این روزها تنگ تر شده، اما با توجه به شگرد کثیف استفاده از سپر انسانی توسط تروریستها، عملیات آزاد سازی این شهر و مردم در محاصره به کندی پیش می رود.اما آنهایی که توانسته اند فرار کنند در مسیر رسیدن به نیروهای ارتش و مردمی باید سرما و گرسنگی را از یک سو و ترس از شکار نشدن توسط تروریسها را از سویی دیگر به جان بخرند.
۱۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱
۲

منبع: NBC News
حلقه محاصره شهر بحران زده و ویران حلب از سوی ارتش سوریه و متحدانش این روزها تنگ تر شده، اما با توجه به شگرد کثیف استفاده از سپر انسانی توسط تروریستها، عملیات آزاد سازی این شهر و مردم در محاصره به کندی پیش می رود.اما آنهایی که توانسته اند فرار کنند در مسیر رسیدن به نیروهای ارتش و مردمی باید سرما و گرسنگی را از یک سو و ترس از شکار نشدن توسط تروریسها را از سویی دیگر به جان بخرند.

منبع: NBC News
بهترین خرید
نظرات
سبحان شاهمرادی اصولگرا
ارهابیون مردم حلب را سپر خودشان کرده اند ولی عاقبت حلب آزاد خواهد شد.من تحلیلم این است که به زودی تکفیری ها از عراق و سوریه میروند ولی جنگ هنوز ادامه دارد این بار با ترکیه خبیث
ناشناس
انشالله جنگ در سوریه 'عراق ویمن تمام شود ومردم به سرزمینشان برگردندو دوباره زندگی در ارامش و اسایش را تجربه کنند.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}