معاون اقتصادي بانك مركزي :حداكثر پرداخت نقدي يارانه ها ٤٣هزارتومان خواهد بود
۱۰ دی ۱۳۸۷ - ۱۶:۵۰
۰
فوريت لايحه هدفمندي يارانه ها در حالي امروز در صحن علني مجلس طرح مي شود كه سرانجام معاون اقتصادي بانك مركزي لب به سخن گشود و از افزايش نرخ تورم تا مرز ٣١و ٣٧درصد با فرض متوسط قيمت نفت ٣٥و ٤٨دلاري در صورت اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها خبر داد و گفت با در نظر گرفتن اين سناريوها حداكثر پرداخت نقدي يارانه ها ٤٣ هزار تومان خواهد بود.

هرچند اظهارات رامين پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي به عنوان نظر رسمي بانك مركزي و نه دولت قلمداد مي شود ، رك گويي او باعث شد تا اظهارات محمد رضا فرزين سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي و كاظم دلخوش مخبر كميسيون ويژه در دفاع از طرح تحول اقتصادي در حاشيه قرار گيرد. آيا مجلس امروز به لايحه هدفمندي يارانه ها روي خوش نشان خواهد داد؟ به گزارش خراسان از كارگاه آموزشي ارائه مدل هاي طرح تحول اقتصادي كه در سالن خدمت وزارت اقتصاد برگزار شد ، پاشايي فام معاون اقتصادي بانك مركزي از ٣سناريو هدفمندكردن يارانه ها پرده برداشت و اعلام كرد: برخي محاسبات نشان مي دهد با اجراي طرح تحول اقتصادي با سناريوي نفت ٣٥دلاري، نرخ تورم ١١درصد و با نفت ٤٨دلاري نرخ تورم ١٥درصدافزايش يافته به ترتيب به ٣١و ٣٧درصد مي رسد .او با اعلام اين كه مدل طراحي شده بانك مركزي از بهترين مدل هاي روز جهان است گفت: در اين سناريوها قيمت نفت مبناي كار قرار مي گيرد، البته اين سناريوها طرح كارشناسي و مطالعاتي بانك مركزي است و ارقام نهايي شده دولت نيست. به گزارش خراسان بر اساس اظهارات پاشايي فام تغييرات ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي به شرح جدول زير خواهد بود

حامل هاي انرژي سناريوي اول با قيمت سناريوي دوم با قيمت هر بشكه نفت ٣٥دلار هر بشكه نفت ٤٨دلار

بنزين ٤٠٠تومان ٤٠٠تومان

نفت گاز ٢٧٠تومان ٣٥٠تومان

نفت كوره ١٦٠تومان ٢٠٠تومان

نفت سفيد ٢٧٥تومان ٣٥٠تومان

گاز مايع ١٥٠تومان ٢٠٠تومان

گاز طبيعي ٧٥تومان ١٣٠تومان

برق ٨٠تومان ١٠٠تومان

معاون اقتصادي بانك مركزي اظهار داشت: اگر قيمت بنزين را تغيير دهيم، قيمت هاي مذكور نيز تغيير خواهد كرد، البته ما آثار هريك از سناريوها را كه هم اكنون مطرح مي كنيم يا ساير سناريوها را محاسبه كرده ايم و در هر يك از آن ها صادرات، واردات و غيره نيز مشخص مي شود.

او در خصوص تورم ناشي از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها تصريح كرد: به هر حال با اجراي طرح تحول اقتصادي جهش قيمت خواهيم داشت ولي اين امر به معناي افزايش تورم نيست و اگر طرح تحول اقتصادي اجرا نشود، با اجراي بودجه، نرخ تورم ٢٠درصد خواهد شد.به گفته اين مقام بانك مركزي ، محاسبات نشان مي دهد كه با اجراي طرح تحول اقتصادي با سناريوي نفت ٣٥دلاري، نرخ تورم ٣١درصد خواهد بود كه ١١درصد تورم ناشي از اجراي اين سناريو خواهد بود. وي گفت: در سناريوي دوم كه قيمت نفت ٤٨دلاري خواهد بود، اگر طرح اجرا نشود و با نفت ٨٠دلار بسته شود، نرخ تورم ٢٢درصد خواهد بود، اما با اجراي طرح، تورم به ٣٧درصد مي رسد، يعني از محل اجراي طرح تحول ١٥واحد درصد در محاسبات به تورم موجود افزوده خواهد شد.


او خبر داد : بر اساس لايحه اي كه به مجلس ارائه داده ايم، ٦٠درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت ها بين اقشار ضعيف توزيع مي شود و توان اين اقشار بالا مي رود و با اجراي سناريوي اول رقمي بين ١٩هزارو ٥٠٠تومان تا ٢٦هزار تومان به صورت سرانه در خوشه بندي هايي كه صورت مي گيرد، بين اقشار توزيع مي شود و اين امكان جبران تورم را ايجاد مي كند. پاشايي فام افزود:در اثر اجراي همين سناريو كه ٦٠درصد منابع حاصل از اصلاح قيمت ها توزيع مي شود، رقمي بين ٣٢هزار تومان تا ٤٣هزار تومان به صورت سرانه بر اساس خوشه بندي هاي صورت گرفته بين اقشار توزيع مي شود.

معاون اقتصادي بانك مركزي تاكيد كرد: در سناريوي اول (قيمت نفت ٣٥دلاري) از ٢٤ميليارد دلار درآمد به دست آمده ٦٠درصد آن بين خانوارها، ١٥درصد در قالب كمك به بخش هاي توليدي و بقيه در بودجه دولت براي كمك به بخش هاي اقتصادي اختصاص مي يابد و با اجراي سناريوي دوم (نفت ٤٨دلاري) ٤٠ميليارد دلار منابع آزاد مي شود كه ٦٠درصد آن بين خانوارها، ١٥درصد در قالب كمك به بخش هاي توليدي و بقيه در بودجه دولت براي كمك به بخش هاي اقتصادي در نظر گرفته شده است .پاشايي فام در پايان افزود: سناريوهاي ديگر با آثار ديگري نيز داريم كه در صورت درخواست ارائه مي شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید