رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور، خواستار مساعدت وزیر رفاه نسبت به تصویب تعرفه های خدمات پرستاری شد و گفت: خواسته پرستاران از سال ۸۶ تاکنون، هنوز اجرایی نشده است.
۰۹ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۸
۰
طاهره زاهد صفت، گفت: از وزارت رفاه خواستار مساعدت و حمایت در زمینه اعمال سیاست ها و برنامه ریزی های لازم برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۹ سال از تصویب آن هستیم.

وی افزود: از آنجا که سیاست های وزارت رفاه در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی است، حرفه پرستاری نیز با توجه به ارائه خدمات تخصصی و سختی کار در راستای بهره مندی از توسعه عدالت اجتماعی بی نصیب مانده است.

زاهدصفت ادامه داد: بدیهی است این قانون با اهداف چند جانبه در راستای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، ارایه خدمت پرستاری با قیمت مناسب تر به بیمه ها و مردم و همچنین فراهم شدن رضایت مردم، طراحی و در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای رسیده اما تاکنون اجرایی نشده است.

وی یادآور شد: خواسته جامعه پرستاری پس از سال ها انتظار این است که با جمع بندی کارشناسی شده در سطح کشور در اولین اقدام در جهت تحقق اجرای این قانون که نیاز مبرم به همگرایی آن وزارت و سایر مسئولین دست اندرکار است، گام های جدی و لازم برداشته شده و همراهی لازم با پرستاران جهت بهره مندی از آنچه به شکل قانونی و علمی حق مسلم آنان است، به عمل آید.
رئیس شورای عالی نظام پرستاری کشور، خواستار مساعدت وزیر رفاه نسبت به تصویب تعرفه های خدمات پرستاری شد و گفت: خواسته پرستاران از سال ۸۶ تاکنون، هنوز اجرایی نشده است.
طاهره زاهد صفت، گفت: از وزارت رفاه خواستار مساعدت و حمایت در زمینه اعمال سیاست ها و برنامه ریزی های لازم برای اجرای قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری پس از گذشت ۹ سال از تصویب آن هستیم.

وی افزود: از آنجا که سیاست های وزارت رفاه در راستای حفظ و صیانت از نیروی انسانی است، حرفه پرستاری نیز با توجه به ارائه خدمات تخصصی و سختی کار در راستای بهره مندی از توسعه عدالت اجتماعی بی نصیب مانده است.

زاهدصفت ادامه داد: بدیهی است این قانون با اهداف چند جانبه در راستای ارتقای کیفیت خدمات پرستاری، ارایه خدمت پرستاری با قیمت مناسب تر به بیمه ها و مردم و همچنین فراهم شدن رضایت مردم، طراحی و در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای رسیده اما تاکنون اجرایی نشده است.

وی یادآور شد: خواسته جامعه پرستاری پس از سال ها انتظار این است که با جمع بندی کارشناسی شده در سطح کشور در اولین اقدام در جهت تحقق اجرای این قانون که نیاز مبرم به همگرایی آن وزارت و سایر مسئولین دست اندرکار است، گام های جدی و لازم برداشته شده و همراهی لازم با پرستاران جهت بهره مندی از آنچه به شکل قانونی و علمی حق مسلم آنان است، به عمل آید.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}