نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی استان تهران گفت: بانک کشاورزی ، تنها بانکی است که از لحاظ تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی به طور موثر در استان تهران فعالیت داشته است.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی استان تهران گفت: بانک کشاورزی ، تنها بانکی است که از لحاظ تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی به طور موثر در استان تهران فعالیت داشته است.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۸:۱۶
۰

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی استان تهران گفت: بانک کشاورزی ، تنها بانکی است که از لحاظ تسهیلات پرداختی و اشتغال زایی به طور موثر در استان تهران فعالیت داشته است.

به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، شورای هماهنگی مدیران استانی وزارت امور اقتصادی و دارایی استان تهران با حضور الله محمد آقایی نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی این استان و نمایندگان بانک ها و شرکت های دولتی به منظور بررسی مسائل و چالش های توسعه اشتغال و رونق اقتصادی در استان تهران برگزار شد.

بر اساس این گزارش در جلسه مذکور گزارشی درباره عملکرد مطلوب بانک کشاورزی در پرداخت تسهیلات و تأمین وجوه گندم به مبلغ 24 هزار میلیارد ریال توسط نماینده این بانک ارائه شد.

این گزارش می افزاید، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: بانک کشاورزی تنها بانکی است که از لحاظ تسهیلات پرداختی و اشتغالزایی به طور موثر در استان تهران فعالیت داشته است.50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو