پیشنهاد پارسینه
منابع قضایی مصر از لغو حکم حبس ابد رئیس جمهوری سابق این کشور در ارتباط با پرونده جاسوسی برای طرف های خارجی خبر دادند.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۲۶
۰
منابع قضایی مصر اعلام کردند که دادگاه استیناف این کشور حکم حبس ابد محمد مرسی رئیس جمهوری سابق این کشور را لغو کرد.وی به اتهام جاسوسی برای طرف های خارجی به حبس ابد محکوم شده بود.به موجب حکم این دادگاه قرار است جلسه محاکمه محمد مرسی در پرونده مربوط به جاسوسی برای طرف های خارجی یک بار دیگر برگزار شود.

دادگاه استیناف مصر هفته گذشته نیز حکم اعدام محمد مرسی را در ارتباط با پرونده «حمله به زندان ها» لغو کرد و دستور داد که وی در این رابطه بار دیگر محاکمه شود.ارتش مصر در سال ۲۰۱۳ محمد مرسی را از ریاست جمهوری برکنار کرد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو