سریال سربداران به کارگردانی محمدعلی نجفی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
سریال سربداران به کارگردانی محمدعلی نجفی
۳۰ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۴۲
۳
50
نظرات
ناشناس
یادش به خیر
ناشناس
یادش بخیر سریال بی نظیری بود، واقعا اون موقع برای سریال ها زحمت می کشیدند
mdotjecm
20
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو