خبرگزاری فلسطین آزاد با درج مطلبی با عنوان پشت پرده های استعفای محمود عباس و 9 نفر دیگر از اعضای کادر اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین، این اقدام را امری صوری خواند.
۰۳ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۷:۲۴
۰
این خبرگزاری این مطلب را به نقل از یک منبع بلندپایه فلسطینی درج کرده و نوشت: هدف از این استعفا فراهم کردن زمینه تشکیل جلسه اضطراری مجلس ملی فلسطین بوده است، زیرا طبق قانون، جلسه اضطراری تنها با استعفای بیش از دو سوم اعضا میسر است.
این منبع افزوده است: مجلس ملی فلسطین طی یکماه آینده نشست خواهد داشت و افرادی که استعفا داده اند تا آن زمان بر سر کار خود باقی خواهند ماند؛ در این نشست استعفای این افراد نیز بررسی نخواهد شد بلکه به بررسی جایگزینی هشت نفر از اعضای کادر هیات اجرایی تشکیلات خودگردان از جمله سمیر غوشه، یاسر عبدربه، علی اسحاق و تیسیر خالد می پردازد.
به گفته این منبع، استعفاها به رییس مجلس ملی ارایه شده اند و صائب عریقات نیز به عنوان دبیرکل هیات اجرایی در نشست تنظیم استعفا ها انتخاب شده است.
وی افزود: جلسه مجلس ملی فلسطین در داخل کرانه غربی برگزار می شود تا حد نصاب مورد نظر تامین شود و حماس هم به نمایندگان خود در مجلس فلسطین اجازه رفتن به کرانه غربی را خواهد داد زیرا موضوع مطرح، جبهه آزادیبخش فلسطین است و این نشست ربطی به سایر موارد اختلافات تشکیلات خودگردان با حماس ندارد.
مساله ای که ممکن است مشکل ساز شود این است که آیا رژیم صهیونیستی به اعضای مجلس ملی فلسطین که در اردن هستند اجازه ورود به کرانه غربی و حضور در این جلسه را خواهد داد یا خیر؟.
خبرگزاری فلسطین آزاد با درج مطلبی با عنوان پشت پرده های استعفای محمود عباس و 9 نفر دیگر از اعضای کادر اجرایی تشکیلات خودگردان فلسطین، این اقدام را امری صوری خواند.
این خبرگزاری این مطلب را به نقل از یک منبع بلندپایه فلسطینی درج کرده و نوشت: هدف از این استعفا فراهم کردن زمینه تشکیل جلسه اضطراری مجلس ملی فلسطین بوده است، زیرا طبق قانون، جلسه اضطراری تنها با استعفای بیش از دو سوم اعضا میسر است.
این منبع افزوده است: مجلس ملی فلسطین طی یکماه آینده نشست خواهد داشت و افرادی که استعفا داده اند تا آن زمان بر سر کار خود باقی خواهند ماند؛ در این نشست استعفای این افراد نیز بررسی نخواهد شد بلکه به بررسی جایگزینی هشت نفر از اعضای کادر هیات اجرایی تشکیلات خودگردان از جمله سمیر غوشه، یاسر عبدربه، علی اسحاق و تیسیر خالد می پردازد.
به گفته این منبع، استعفاها به رییس مجلس ملی ارایه شده اند و صائب عریقات نیز به عنوان دبیرکل هیات اجرایی در نشست تنظیم استعفا ها انتخاب شده است.
وی افزود: جلسه مجلس ملی فلسطین در داخل کرانه غربی برگزار می شود تا حد نصاب مورد نظر تامین شود و حماس هم به نمایندگان خود در مجلس فلسطین اجازه رفتن به کرانه غربی را خواهد داد زیرا موضوع مطرح، جبهه آزادیبخش فلسطین است و این نشست ربطی به سایر موارد اختلافات تشکیلات خودگردان با حماس ندارد.
مساله ای که ممکن است مشکل ساز شود این است که آیا رژیم صهیونیستی به اعضای مجلس ملی فلسطین که در اردن هستند اجازه ورود به کرانه غربی و حضور در این جلسه را خواهد داد یا خیر؟.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید