اظهارات ایهود باراک وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی درباره ناکام ماندن نقشه حمله به جمهوری اسلامی ایران به علت عدم توانایی ارتش صهیونیستی در اجرای این حمله، موجی از واکنش ها را در پی داشته است.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۲۰:۰۱
۱
ایهود باراک که منصب وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را در سال های 2009 تا 2013 برعهده داشت، در اظهاراتی که از تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی پخش شد، مدعی شد که وی با کمک نخست وزیر وقت و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم نقشه حمله سریع به تاسیسات هسته ای ایران را داشت که این نقشه با مخالفت گابی اشکنازی رییس وقت ستاد مشترک رژیم صهیونیستی و فرماندهان دیگر این رژیم مواجه شد.
به گزارش ایرنا از فلسطین اشغالی، چند روز پیش کتاب خاطرات ایهود باراک نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با عنوان «باراک – جنگ های زندگی ام» منتشر شد که درباره نقشه نظامی حمله به تاسیسات هسته ای ایران و دلایل اجرایی نشدن آن مطالبی به نگارش درآمده بود.
در همین رابطه شبکه دو رژیم صهیونیستی اقدام به پخش صدای ضبط شده ایهود باراک کرد که در حال شرح ماجرا به دو نویسنده کتاب یاده شده می باشد.
باراک در این مقطع صوتی تصریح کرده که وی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافق حمله به نیروگاه های هسته ای ایران بودند ولی عده ای با این نقشه مخالفت کردند.
طبق ادعای باراک، وی بین سال های 2009 و 2010 با نتانیاهو تصمیم داشت دستور حمله به تاسیسات هسته ای ایران را با هدف نابودسازی آن پیش از مخفی ساختن آن در زیر زمین و امنیت بخشی به آن امضا کند، اما مخالفت گابی اشکنازی فرمانده کل رتش مانع از این تصمیم شد.
در ادامه، باراک درباره اهمیت موافقت فرمانده کل ارتش با این حمله توضیحاتی می دهد. وی می گوید: فرمانده کل ارتش باید در چنین مواقعی نظر بدهد که آیا آنها بگیریم.
به گفته باراک، اشکنازی عدم آمادگی ارتش را بهانه می کرد تا مخالفت خود با این حمله را توجیه کند.
در سال 2011 جلسه ای در مقر موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) برگزار شد. در این جلسه هشت نفره سران رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و باراک تصور می کردند اکثریت را در اختیار دارند و بنابراین در بین کابینه هم می توانند نظر خود را به کرسی بنشانند، اما این طور نشد. چرا که از بین اعضای حاضر در جلسه، بینی بیگن، دان مریدور، ایلی یشای و نیز رییس موساد و فرمانده کل ارتش و رییس شاباک و سرویس اطلاعاتی و مسئولان عالی رتبه ارتش با ایده حمله به ایران مخالفت کردند. این بدان معنا بود که اکثریت حاضران در جلسه با حمله به نیروگاه های ایران مخالف بودند.
نتانیاهو و باراک گمان می کردند موشه یعلون وزیر وقت امور استراتژیک و یوفال شطاینتش وزیر دارایی با نقشه حمله موافقت خواهند کرد اما باز هم این اتفاق نیفتاد.
باراک ادامه داد: اگر مخالفت یعلون و شطاینتس نبود باز هم می شد امیدوار بود که در جلسه وزرای کوچک بتوانیم اکثریت را کسب کنیم اما مخالفت این دو نفر این امکان را هم از ما سلب کرد.
باراک افزود: وقتی با این وضعیت مواجه شدیم دنبال راهی بودم تا در جلسه سه نفره من و نتانیاهو و لیبرمن وزیر خارجه سابق، در این خصوص تصمیم گرفته شود و سپس موضوع را به جلسه شورای هشت نفره منتقل کنیم. اما ناگهان و در یک لحظه بحرانی از ارتش اسراییل جواب شنیدیم که توانایی هایمان به اندازه ای نیست که بگوییم این نقشه قابلیت عملی شدن دارد.
اظهارات ایهود باراک موجی از واکنش ها را در بین وزرا و شخصیت های عالی رتبه رژیم صهیونیستی به دنبال داشت و آنها خشم خود را در این رابطه ابراز داشتند.
این افراد در گفت وگوهای جداگانه با روزنامه های صهیونیستی، اظهارات ایهود باراک را رسوایی بی سابقه نامیدند و درباره وزیر امنیت که اطلاعات را از داخل جلسه کابینه به بیرون انتقال داده بود معتقد بودند که از تمام خط قرمزها عبور کرده است.
این وزرا همچنین واحد کنترل نظامی را که اجازه پخش اطلاعات جلسات محرمانه را داده بود به باد انتقاد گرفتند.
اظهارات ایهود باراک وزیر سابق جنگ رژیم صهیونیستی درباره ناکام ماندن نقشه حمله به جمهوری اسلامی ایران به علت عدم توانایی ارتش صهیونیستی در اجرای این حمله، موجی از واکنش ها را در پی داشته است.
ایهود باراک که منصب وزارت جنگ رژیم صهیونیستی را در سال های 2009 تا 2013 برعهده داشت، در اظهاراتی که از تلویزیون رسمی رژیم صهیونیستی پخش شد، مدعی شد که وی با کمک نخست وزیر وقت و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر کنونی این رژیم نقشه حمله سریع به تاسیسات هسته ای ایران را داشت که این نقشه با مخالفت گابی اشکنازی رییس وقت ستاد مشترک رژیم صهیونیستی و فرماندهان دیگر این رژیم مواجه شد.
به گزارش ایرنا از فلسطین اشغالی، چند روز پیش کتاب خاطرات ایهود باراک نخست وزیر و وزیر جنگ سابق رژیم صهیونیستی با عنوان «باراک – جنگ های زندگی ام» منتشر شد که درباره نقشه نظامی حمله به تاسیسات هسته ای ایران و دلایل اجرایی نشدن آن مطالبی به نگارش درآمده بود.
در همین رابطه شبکه دو رژیم صهیونیستی اقدام به پخش صدای ضبط شده ایهود باراک کرد که در حال شرح ماجرا به دو نویسنده کتاب یاده شده می باشد.
باراک در این مقطع صوتی تصریح کرده که وی و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر موافق حمله به نیروگاه های هسته ای ایران بودند ولی عده ای با این نقشه مخالفت کردند.
طبق ادعای باراک، وی بین سال های 2009 و 2010 با نتانیاهو تصمیم داشت دستور حمله به تاسیسات هسته ای ایران را با هدف نابودسازی آن پیش از مخفی ساختن آن در زیر زمین و امنیت بخشی به آن امضا کند، اما مخالفت گابی اشکنازی فرمانده کل رتش مانع از این تصمیم شد.
در ادامه، باراک درباره اهمیت موافقت فرمانده کل ارتش با این حمله توضیحاتی می دهد. وی می گوید: فرمانده کل ارتش باید در چنین مواقعی نظر بدهد که آیا آنها بگیریم.
به گفته باراک، اشکنازی عدم آمادگی ارتش را بهانه می کرد تا مخالفت خود با این حمله را توجیه کند.
در سال 2011 جلسه ای در مقر موساد (سرویس جاسوسی رژیم صهیونیستی) برگزار شد. در این جلسه هشت نفره سران رژیم صهیونیستی، نتانیاهو و باراک تصور می کردند اکثریت را در اختیار دارند و بنابراین در بین کابینه هم می توانند نظر خود را به کرسی بنشانند، اما این طور نشد. چرا که از بین اعضای حاضر در جلسه، بینی بیگن، دان مریدور، ایلی یشای و نیز رییس موساد و فرمانده کل ارتش و رییس شاباک و سرویس اطلاعاتی و مسئولان عالی رتبه ارتش با ایده حمله به ایران مخالفت کردند. این بدان معنا بود که اکثریت حاضران در جلسه با حمله به نیروگاه های ایران مخالف بودند.
نتانیاهو و باراک گمان می کردند موشه یعلون وزیر وقت امور استراتژیک و یوفال شطاینتش وزیر دارایی با نقشه حمله موافقت خواهند کرد اما باز هم این اتفاق نیفتاد.
باراک ادامه داد: اگر مخالفت یعلون و شطاینتس نبود باز هم می شد امیدوار بود که در جلسه وزرای کوچک بتوانیم اکثریت را کسب کنیم اما مخالفت این دو نفر این امکان را هم از ما سلب کرد.
باراک افزود: وقتی با این وضعیت مواجه شدیم دنبال راهی بودم تا در جلسه سه نفره من و نتانیاهو و لیبرمن وزیر خارجه سابق، در این خصوص تصمیم گرفته شود و سپس موضوع را به جلسه شورای هشت نفره منتقل کنیم. اما ناگهان و در یک لحظه بحرانی از ارتش اسراییل جواب شنیدیم که توانایی هایمان به اندازه ای نیست که بگوییم این نقشه قابلیت عملی شدن دارد.
اظهارات ایهود باراک موجی از واکنش ها را در بین وزرا و شخصیت های عالی رتبه رژیم صهیونیستی به دنبال داشت و آنها خشم خود را در این رابطه ابراز داشتند.
این افراد در گفت وگوهای جداگانه با روزنامه های صهیونیستی، اظهارات ایهود باراک را رسوایی بی سابقه نامیدند و درباره وزیر امنیت که اطلاعات را از داخل جلسه کابینه به بیرون انتقال داده بود معتقد بودند که از تمام خط قرمزها عبور کرده است.
این وزرا همچنین واحد کنترل نظامی را که اجازه پخش اطلاعات جلسات محرمانه را داده بود به باد انتقاد گرفتند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
وقتی اقای روجانی می گوید کشور را از جنگ نجات دادم خوب حتما همینطوره . اسرائیل داره شکسته نفسی می کنه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید