سخنگوی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: متروی مشهد جان یک نفر را گرفت.
۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹
۰

میثم زارع در این رابطه گفت: در مسیر تردد قطارشهری و در حریم ریلی در ساعت 20 و 40 دقیقه از ایستگاه هفت تیر به سمت صدف، فردی که از پل عابر پیاده استفاده نکرده بود، اقدام به عبور از نرده‌های حریم ریل عبور کرده و با بدنه واگن قطارشهری برخورد کرد که سبب فوت وی شد.


‌وی در خصوص شایعه نقص فنی در سیستم حمل‌ونقل ریلی قطارشهری مشهد، افزود: فردی که ناقض حریم ریلی قطارشهری در ما بین ایستگاه هفت تیر و صدف شده است، دقیقا در زیر پل عابر پیاده اقدام به این عمل اشتباه کرد که به دلیل عدم نور کافی در محل و با وجود توقف اضطراری راهبر قطارشهری با بدنه کناری واگن قطارشهری برخورد کرد و در محل جان باخت.

زارع تصریح کرد: این مرد حدودا 30 ساله با هویتی مجهول با اقدام خود سبب تاخیر در سرویس‌دهی قطارشهری شد.


‌وی اضافه کرد: به محض وقوع حادثه، سرویس‌دهی قطارشهری به منظور ایمنی مسافران متوقف و تخلیه مسافری صورت گرفت تا پس از رفع موضوع، سرویس‌دهی مجددا آغاز شود که با بررسی صحنه توسط قاضی کشیک، نیروهای انتظامی، نیروهای امدادی و مسئولان شرکت بهره‌برداری قطارشهری این موضوع صورت گرفت و به تمامی مسافرین حاضر در ایستگاه‌ها و قطارشهری بلیط جبرانی اهدا شد.

وی گفت: تحقیقات تکمیلی توسط نیروی انتظامی به شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ابلاغ خواهد شد و توسط پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد در دسترس تمامی رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

سخنگوی شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد گفت: متروی مشهد جان یک نفر را گرفت.

میثم زارع در این رابطه گفت: در مسیر تردد قطارشهری و در حریم ریلی در ساعت 20 و 40 دقیقه از ایستگاه هفت تیر به سمت صدف، فردی که از پل عابر پیاده استفاده نکرده بود، اقدام به عبور از نرده‌های حریم ریل عبور کرده و با بدنه واگن قطارشهری برخورد کرد که سبب فوت وی شد.


‌وی در خصوص شایعه نقص فنی در سیستم حمل‌ونقل ریلی قطارشهری مشهد، افزود: فردی که ناقض حریم ریلی قطارشهری در ما بین ایستگاه هفت تیر و صدف شده است، دقیقا در زیر پل عابر پیاده اقدام به این عمل اشتباه کرد که به دلیل عدم نور کافی در محل و با وجود توقف اضطراری راهبر قطارشهری با بدنه کناری واگن قطارشهری برخورد کرد و در محل جان باخت.

زارع تصریح کرد: این مرد حدودا 30 ساله با هویتی مجهول با اقدام خود سبب تاخیر در سرویس‌دهی قطارشهری شد.


‌وی اضافه کرد: به محض وقوع حادثه، سرویس‌دهی قطارشهری به منظور ایمنی مسافران متوقف و تخلیه مسافری صورت گرفت تا پس از رفع موضوع، سرویس‌دهی مجددا آغاز شود که با بررسی صحنه توسط قاضی کشیک، نیروهای انتظامی، نیروهای امدادی و مسئولان شرکت بهره‌برداری قطارشهری این موضوع صورت گرفت و به تمامی مسافرین حاضر در ایستگاه‌ها و قطارشهری بلیط جبرانی اهدا شد.

وی گفت: تحقیقات تکمیلی توسط نیروی انتظامی به شرکت بهره‌برداری قطارشهری مشهد ابلاغ خواهد شد و توسط پایگاه اطلاع‌رسانی شهرداری مشهد در دسترس تمامی رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید