زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر عصر امروز شهرستان رامیان در استان گلستان را به لرزش درآورد.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۴
۰
بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت ۱۸:۶ دقیقه روز یکشنبه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

تا زمان ارسال این خبر گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.
زمین لرزه ای به بزرگی ۳.۹ در مقیاس ریشتر عصر امروز شهرستان رامیان در استان گلستان را به لرزش درآورد.
بنا بر گزارش موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه ساعت ۱۸:۶ دقیقه روز یکشنبه و در عمق ۱۰ کیلومتری زمین رخ داد.

تا زمان ارسال این خبر گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه منتشر نشده است.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید