وزرای خارجه ایران و انگلیس در محل وزارت خارجه کشورمان با یکدیگر رایزنی کردند.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۸:۲۳
۰
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در تهران دیدار و گفتگو کرد.

این دو قرار است پس از این دیدار نشست خبری مشترک با حضور رسانه ها برگزار کنند.

هاموند که پیش  از ظهر امروز به تهران آمده است، در ابتدا با حضور در سفارتخانه لندن در تهران، این سفارتخانه را پس از ۴ سال بازگشایی کرد.

سفارتخانه این کشور بنا به تصمیم مقامات انگلیس پس از حمله دانشجویان معترض به آن در پائیز سال ۹۰ بسته شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق وزرای خارجه دو کشور، روابط تهران-لندن در سطح کاردار غیر مقیم برقرار شد.

به گفته روانچی با بازگشایی سفارتخانه دو کشور، این رابطه در همان حد کاردار باقی خواهد ماند و تنها کاردازهای غیر مقیم، در محل ماموریت مقیم خواهند شد.
وزرای خارجه ایران و انگلیس در محل وزارت خارجه کشورمان با یکدیگر رایزنی کردند.
محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان با فیلیپ هاموند وزیر خارجه انگلیس در تهران دیدار و گفتگو کرد.

این دو قرار است پس از این دیدار نشست خبری مشترک با حضور رسانه ها برگزار کنند.

هاموند که پیش  از ظهر امروز به تهران آمده است، در ابتدا با حضور در سفارتخانه لندن در تهران، این سفارتخانه را پس از ۴ سال بازگشایی کرد.

سفارتخانه این کشور بنا به تصمیم مقامات انگلیس پس از حمله دانشجویان معترض به آن در پائیز سال ۹۰ بسته شد و با روی کار آمدن دولت یازدهم و توافق وزرای خارجه دو کشور، روابط تهران-لندن در سطح کاردار غیر مقیم برقرار شد.

به گفته روانچی با بازگشایی سفارتخانه دو کشور، این رابطه در همان حد کاردار باقی خواهد ماند و تنها کاردازهای غیر مقیم، در محل ماموریت مقیم خواهند شد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید