بانک مرکزی اطمینان داد:
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور هستند.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۳
۳
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی افزود: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا براساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
به گفته وی، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حسابهای آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی، گفت: تمام بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق از بانک مرکزی استعلام کنند.
پناهی قائم مقام رییس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است: به موجب قانون، سپرده گذاران نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.
بانک مرکزی اطمینان داد:
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۴:۴۳
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به مردم اطمینان داد هدف از اجرای قانون اصلاح مالیات های مستقیم، سرک کشیدن به حساب های سپرده گذاران نیست بلکه قانونگذار و دولت به دنبال ایجاد شفافیت بیشتر فعالیت های اقتصادی در کشور هستند.
به گزارش ایرنا از روابط عمومی بانک مرکزی، سیدعلی اصغر میرمحمدصادقی افزود: برای کمک به ایجاد این شفافیت، مجلس شورای اسلامی دستیابی به یک نظام یکپارچه مالیاتی را لازم دانسته تا براساس آن تمام دستگاه های دولتی، غیردولتی، نهادهای عمومی و بانک ها اطلاعات لازم را به سازمان امور مالیاتی ارائه کنند.
به گفته وی، گردش مالی، حساب بدهی، حساب سپرده، حساب تسهیلاتی، گشایش اعتبار اسنادی و ضمانت نامه های مربوط به افراد حقیقی و حقوقی مودیان مالیاتی توسط بانک مرکزی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه ارائه این اطلاعات به سازمان امور مالیاتی مشکلی ایجاد نمی کند، اظهار داشت: مهمترین موضوع در نظام بانکی اصل محرمانه بودن اطلاعات حساب بانکی اشخاص و افرادی است که نزد بانک ها حساب دارند یا تسهیلات دریافت کرده اند که این اصل محرمانه بودن به هیچ وجه نباید خدشه دار شود.
میرمحمد صادقی با بیان اینکه هدف از این تبادل اطلاعات، راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی است، گفت: با تفاهمی که با وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تبادل اطلاعات انجام شده است، این اطلاعات در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد تا از صحت و سقم اظهارنامه های مودیان اطمینان حاصل کنند و مردم مطمئن باشند که اطلاعات حسابهای آنها محرمانه خواهد ماند.
مدیرکل اعتبارات با اشاره به سامانه اطلاعاتی موجود در بانک مرکزی، گفت: تمام بانک ها موظفند قبل از اعطای تسهیلات، در خصوص اطلاعات بانکی فرد تسهیلات گیرنده، به ویژه در بحث مطالبات معوق از بانک مرکزی استعلام کنند.
پناهی قائم مقام رییس سازمان امور مالیاتی نیز گفته است: به موجب قانون، سپرده گذاران نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز از هرگونه مالیات معاف هستند.
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
« این اطلاعات در اختیارسازمان امور مالیاتی قرار میگیرد »
اگر این کار سرک کشیدن نیست پس چیست ؟؟؟ وقتی اطلاعات حساب مردم ، بجز بانک در اختیار یک جای دیگر قرار میگیرد یعنی محرمانه بودنش منتفی میشود !!!!
ناشناس
مسخره است یارو چند بار تاکید میکنه همه اطلاعات حساب های مردم نزد بانک محرمانه خواهد ماند و از طرف دیگر میگه کل اطلاعات حساب اشخاص به اداره مالیات ارسال میشود.خدا را شکر معنی محرمانه را نمردیم و فهمیدیم.
ناشناس
نه جان من بفرما تو بیرون بده بفرما بفرما!!!!
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید