جان بیمار پیوند کبدی، با تامین 20 کیسه گروه خونی نادر از مرگ نجات یافت.
۰۱ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۸
۰
به گزارش ایرنا از سازمان انتقال خون، جوان 26 ساله ای به خاطر نارسایی شدید کبدی در اولویت پیوند کبد قرار داشت و به خاطر داشتن خون نادر در وضعیت وخیمی قرار گرفته بود، اما با تلاش های سازمان انتقال خون، امید در رگ های این بیمار جان گرفت.
این جوان نیازمند پیوند کبد پس از آزمایش های ایمنوهماتولوژی سازمان، ام - ای - (M-E-) تشخیص داده شد که گروهی کاملا متفاوت از گروه های خونی «ای بی او» (ABO) رایج در میان مردم است و فراوانی گروه های خونی نادر یک در 10 هزار نفر است.
بر اساس گزارش سازمان انتقال خون، با تلاش ها و پیگیری های آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی سازمان، 20 واحد خون برای این بیمار تامین شد و در اختیار بیمارستان امام خمینی(ره) قرار گرفت و جان این جوان 26 ساله با پیوند کبد نجات یافت و اکنون وضع عمومی این بیمار رو به بهبود است.
تا کنون 13 گروه خونی نادر 
جان بیمار پیوند کبدی، با تامین 20 کیسه گروه خونی نادر از مرگ نجات یافت.
به گزارش ایرنا از سازمان انتقال خون، جوان 26 ساله ای به خاطر نارسایی شدید کبدی در اولویت پیوند کبد قرار داشت و به خاطر داشتن خون نادر در وضعیت وخیمی قرار گرفته بود، اما با تلاش های سازمان انتقال خون، امید در رگ های این بیمار جان گرفت.
این جوان نیازمند پیوند کبد پس از آزمایش های ایمنوهماتولوژی سازمان، ام - ای - (M-E-) تشخیص داده شد که گروهی کاملا متفاوت از گروه های خونی «ای بی او» (ABO) رایج در میان مردم است و فراوانی گروه های خونی نادر یک در 10 هزار نفر است.
بر اساس گزارش سازمان انتقال خون، با تلاش ها و پیگیری های آزمایشگاه ایمنوهماتولوژی سازمان، 20 واحد خون برای این بیمار تامین شد و در اختیار بیمارستان امام خمینی(ره) قرار گرفت و جان این جوان 26 ساله با پیوند کبد نجات یافت و اکنون وضع عمومی این بیمار رو به بهبود است.
تا کنون 13 گروه خونی نادر 
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید