بارخوانی تاریخ/دفاع شهید مدرس از طرح سربازی اجباری

پارسینه: سال 1303 هنگام بررسی طرح سربازی اجباری در مجلس پنجم، رییس الوزرای وقت(رضاخان) در مجلس حضور می یابد.
۲۹ فروردين ۱۳۹۴ - ۱۱:۲۱
۰
 کازرونی مخالف طرح است اما سید حسن مدرس از طرح سربازی اجباری رضاخان دفاع میکند . کازرونی در نطق خود اشاره به ممالک راقیه(پیشرفته) میکند و میگوید کشوری مثل ژاپن و دیگر کشورهای اروپایی سربازی اجباری ندارند و برای اینکه دولت را متقاعد کند به پس گرفتن طرح به تجربه عثمانی یا همان ترکیه اشاره میکند و می گوید سربازی اجباری در کشورهای عقب مانده ای مثل عثمانی تجربه شده است لذا بهتر است ما تجربه را تجربه نکنیم.

اما سید حسن مدرس از طرح رضاخان دفاع میکند و معتقد است سربازی اجباری ریشه در آموزه های اسلام مبنی بر وجوب جهاد یا آمادگی برای جهاد آحاد مسلمین دارد اما به رضاخان پیشنهاد میکند که این اجبار شامل حال اقلیتهای غیر مسلمان نباشد. رضاخان هم در پایان نطق مدرس ضمن تأیید او می گوید که غیر مسلمانان مجبور نیستند و فقط در مواقع ضرورت باید حضور یابند ولی در پشت جبهه ها نه صف مقدم.


ارسال نظر
نمای روز
داغ
حواشی پلاس
صفحه خبر- وب گردی
آخرین اخبار
<