اختصاصی/

"پرشیا" از کی "ایران" شد؟

پارسینه: تاملی در انتخاب عنوان رسمی کشور
۲۹ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۰:۴۵
تا اوایل قرن بیستم، مردم جهان کشور ما را با عنوان رسمی" پارس یا پرشین" می شناختند، اما در  دوران سلطنت رضاشاه که بحث رجعت به ایران باستان و تاکید بر ایران پیش از اسلام قوت گرفته بود، حلقه ای از روشنفکران باستان گرا مانند سعید نفیسی،محمد علی فروغی و سید حسن تقی زاده در حکومت پهلوی اول با حمایت مستقیم رضاشاه گردهم آمده بودند که به این منظور اقداماتی را انجام می دادند،"سعید نفیسی" از مشاوران نزدیک رضاخان به وی پیشنهاد کرد نام کشور رسما به "ایران" تغییر یابد، این پیشنهاد در آذر ماه 1313 شمسی رنگ واقعیت به خود گرفت، یادداشتی را که از نظر می گذرانید، مقاله ای از سعید نفیسی در روزنامه اطلاعات است که بعد از رسمی شدن عنوان ایران، دلایل و توجیه تاریخی و فرهنگی این انتخاب را با عموم مردم در میان گذاشته است.


سعید نفیسی

رضاشاه آنقدر به نفیسی اعتماد داشت که وی را مسئول تحصیل و تربیت ولیعهدش(محمدرضا) در دوران تحصیل سوئیس کرد که خاطرات حسین فردوست(دوست و همراه محمدرضا در سوئیس) به خوبی آن را روایت کرده است.

پارسینه برای نخستین بار مقاله سعید نفیسی را منتشر می کند:

کسانیکه روزنامه های هفته گذشته را خوانده اند شاید خبر بسیار مهمی را که انتشار یافته بود با کمال سادگی برگذار کرده باشند ، خبر این بود که دولت ما به تمام دول بیگانه اخطار کرده است که از این پس در زبان های اروپایی نام مملکت ما را باید « ایران » بنویسند .

در میان اروپائیان این کلمه ایران تنها اصطلاح جغرافیائی شده بود و در کتابهای جغرافیا دشت وسیعی را که شامل ایران و افغانستان و بلوچستان امروز باشد فلات ایران می نامیدند و مملکت ما را بزبان فرانسه « پرس » و به انگلیسی « پرشیا » و به آلمانی « پرزین » و به ایتالیایی « پرسیا » و به روسی « پرسی » می گفتند و در سایر زبان های اروپایی کلماتی نظیر این چهار کلمه معمول بود .

سبب این بود که هنگامی که دولت هخامنشی را در سال 550 پیش از میلاد یعنی در 2484 سال پیش کوروش بزرگ پادشاه هخامنش تشکیل داد و تمام جهان متمدن را در زیر رایت خود گرد آورد چون پدران وی پیش از آن پادشاهان دیاری بودند که آن را « پارسا » یا « پارسوا » می گفتند و شامل فارس و خوزستان امروز بود مورخین یونانی کشور هخامنشیان را نیز بنا بر همان سابقه که پادشاهان پارسی بوده اند «پرسیس » خواندند و سپس این کلمه از راه زبان لاتین در زبان های اروپایی به « پرسی » یا « پرسیا » و اشکال مختلف آن در آمد و صفتی که از آن مشتق شد در فرانسه « پرسان » و در انگلیسی « پرشین » و در آلمان « پرزیش » و در ایتالیائی « پرسیانا » و در روسی « پرسیدسکی » شد و در زبان فرانسه « پرس » را برای ایران قدیم پیش از اسلام ( مربوط به دوره هخامنشی و ساسانی ) و « پرسان » را برای ایران بعد از اسلام معمول کردند .

تنها در میان علما و مخصوصا مستشرقین معمول شده که کلمه ایران را برای تمام علوم و تمدن های قدیم و جدید مملکت ها و نژاد ها به کار بردند و از آن در فرانسه « ایرانین » و در انگلیسی « ایرانیان » و در آلمانی « ایرانیش » صفت اشتقاق کردند و این کلمه را شامل تمام تمدن های ایران جغرافیائی امروز و افغانستان و بلوچستان و ترکستان ( تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان امروز )

و قفقاز و کردستان و ارمنستان و گرجستان و شمال غربی هندوستان دانستند و به عبارت آخری یک نام عام برای تمام ممالک ایرانی نشین و یک نام خاص برای کشوری که سرحدات آن در نتیجه تجاوزهای دول بیگانه از شمال و مشرق و مغرب در نیمه اول قرن نوزدهم میلادی تعیین شده بود وضع کردند .

اما کلمه ایرانی یکی از قدیم ترین الفاظی است که نژاد آریا با خود بدایره تمدن آورده است این شعبه از نژاد سفید که سازنده تمدن بشری بوده و علمای اروپا آن را به اسم هند و اروپایی ویا نزاد هندو و ژرمنی و یا هند و ایرانی و یا هند و آریائی خوانده اند از نخستین روزی که در جهان نامی از خود گذاشته است خود را به اسم آریا نامده و این کلمه در زبان های اروپائی « آرین » به حال صفتی یعنی منسوب به آریا و آری متداول شده است .

 این نژاد از یک سو از سواحل رود سند و از سوی دیگر تا سواحل دریای مغرب را فرا گرفته یعنی تمام ساکنین مغرب و شمال غربی هندوستان و افغانستان و ترکستان و ایران و قسمتی از بین النهرین و قفقاز و روسیه و تمام اروپا و آسیای صغیر و فلسطین و سوریه و تمام آمریکای شمالی و جنوبی را به مرور زمان قلمرو خود ساخته است تما زبان های ملل مختلف آن با یکدیگر روابط و مناسبات گوناگو دارد . مام مظاهر فکر و تمدن آن با یکدیگر مربوط است . داستان ها و معتقدات آن همواره با یکدیگر پیوستگی داشته و همواره کره زمین مظهر خیر و شر آن بوده است . در اوستا که قدیم ترین آثار کتبی این نژادست ناحیه ای که نخستین مهد زندگی و نخستین مسکن این نژاد بوده است به اسم « ایران وئجه » نامیده شده یعنی سرزمین آریاها و نیز در اوستا کلمه « ابریا » برای همین نژاد ذکر شده است . همواره پدران ما به آرائی بودن می بالیده اند چنان که داریوش بزرگ در کتیبه نقش رستم خود را پارسی پسر پارسی و آرائی ( هریا ) از تخمه آریائی می شمارد و بدان فخر می کند .

در زمانی که سلسله هخامنشی تمام ایرا را در زیر رایت خود در آورده معلوم نیست که مجموعه این ممالک را چه می نامیده اند زیرا که در کتیبه های هخامنشی تنها نام ایالات و نواحی مختلف قلمرو هخامنشی برده شده و نام مجموع این ممالک را ذکر نکرده اند . قطعا می بایست در همان زمان هم نام مجموع این ممالک لفظی مشتق از آرای باشد زیرا که تمام ساکنیت این نواحی خود را آریائی می نامیده اند و لفظ آریا در اسامی نجبای این ممالک بسیار دیده شده است . قدیمی ترین سند کتبی که در جهان موجود است و ضبط قدیم کلمه ایران در آن می توان یافت گفته آرا نوستن جغرافیادان معروف یونانی است که در قرن سوم پیش از میلاد می زیسته و کتاب وی از میان رفته ولی استرابون جغفرافیادان مشهور یونانی از آن نقل کرده و وی آن را « آریانا » ضبط کرده .

از این قرار لااقل در دو هزار و دویست سال پیش این کلمه معمول بوده است .


مقاله سعید نفیسی در روزنامه اطلاعات/اول دی 1313

بنابراین قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام ایریا که نام نژاد بوده است نام مملکت را آبریان ساخته اند و سپس به مرور زمان ابریان ، آیران شده و در زمان ساسانیان ایران ، ایران ( به کسر اول و سکون دوم ) بدل شده است و در ضمن اران ( به کسر اول ) نیز می گفته اند . چنانکه پادشاهان ساسانی در سکه و کتیبه ها نام خود را پادشاه ایران و اران می نوشته اند و از زمان شاپور اول ساسانی در سکه ها لفظ انیران هم دیده می شود زیار که الف مفتوح در زبان پهولی علامت نفی و تجزیه بود و انیران یعنی بجز ایران و خارج از ایران و مراد از آن ممالک دیگر بوه است که ساسانیان گرفته بودند .

در همین دوره ساسانی لفظ ایرانشهر یعنی شهر ایران ( دیار و کشور ایران ) نیز معمول بوده است و عراق را که در میان مملکت بدین اسم برده به اسم « دل ایرانشهر » می نامیدند .

کلمه ایرانشهر را فردوسی و شعرای دیگر قرن پنجم و ششم ایران نیز به کار برده اند . پس مراد از ایرانشهر تمام مملکت ساسانیان بوده است چنان که تا زمان حمدالله مستوفی قزوینی مولف نزهت القلوب که در اواسط قرن هشتم هجری بوده یعنی تا چهارصد سال پیش همین نکته رواج داشته است و وی حدود ایران را چنین معلوم می کند : از مشرق رود سند و کابل و ماوراء النهر و خوارزم ، از مغرب اران ( ماوراء قفقاز ) تا قلمرو روم و سوریه از شمال ارمنستان و روسیه و دشت قپچاق و دربند و از جنوب صحرای نجد بر سر راه مکه و خلیج فارس .

 اما کلمه ایران که اینک در میان ما و اروپائیان معمول است و لفظ جدید همان کلمه ای است که در زمان ساسانیان معمول بوده در دوره بعد از اسلام همواره متداول بوده است و فردوسی ایران و ایرانشهر و ایران زمین را همواره استعمال کرده و حتی شعرای غزنوی نیز ایرانشهر و ایران را در اشعار خود آورده و پادشاهان این سلسله را خسروان این دیار دانسته اند .

پس از اینکه اروپائیان مملکت ما را در عرف زبان خود پرس یا نظائر آن می نامیدند و این عادت مورخین یونانی و رومی را رها نمی کردند چه از نظر علمی و چه از نظر اصطلاحی به هیچ وجه منطق نداشت زیرا که هرگز اسم این مملکت در هیچ زمان پراس یا کلمه ای نظیر آن نبوده و همواره پارس یا پرس نام یکی از ایالات آن بوده است که ما اینک فارس تلفظ می کنیم .

حق همین بود که ما از تمام دول اروپا خواستار شویم که این اصطلاح غلط را ترک کنند و مملکت مار ا همچنان که ما خود همواره نامیده ایم ایران و منسوب آن را ایرانی بنامند .

شکر خدای را که این اقدام مهم در این دوران فرخنده به عمل آمد و این دیاری که نخستین وطن نژاد آرای بوده است به همان نام تاریخی و باستانی خود خوانده خواهد شد .

اینک در پایان این کار مهمی که به صرفه تاریخ ایران صورت گرفته است جای آن دارد که ما نیز در میان اصطلاح باستانی زمانی ساسانی و ادبای ایران را زده کنیم و مملکت ایران را هم پس از این ایرانشهر بنویسم و بگوئیم زیرا گذشته از آن که یادگار حشمت و شکوه ساسانیان را زنده کرده ایم و دیار اردشیر بابکان و انوشیروان را بهمان نامی که ایشان خود می خوانده اند نامیده ایم که کلمه بسیط را به جای دو لفظ مرکب به کار برده ایم و امیدوارم که این پیشنهاد در همان پیشگاهی که پاسبان تمام بزرگی های گذشته و آینده ایران است پسندیده و پذیرفته آید .

تهران 10 دی ماه 1313
سعید نفیسی
نظرات
amir
لطفا بنویسید از کی زبان فارسی به جای پرشین در زبان انگلیسی تبدیل به فارسی شد.

در زبان انگلیسی پرشین یادآور فرهنگ و بسیاری از ارزشها و چیزهای زیباست. اما واژه فارسی یاد آور فارس farce یعنی لودگی و مسخرگی است.
ناشناس
نام‌افغانستان‌بایدپرشیاشودان‌وقت‌به‌حقشان‌میرسند
amir
پرشیا یعنی ایران و پرشین یعنی ایرانی یا پارسی. اصلاخ بفرمایید.

در ضمن این را هم
لطفا بنویسید از کی زبان فارسی به جای پرشین در زبان انگلیسی تبدیل به فارسی شد.

در زبان انگلیسی پرشین یادآور فرهنگ و بسیاری از ارزشها و چیزهای زیباست. اما واژه فارسی یاد آور فارس farce یعنی لودگی و مسخرگی است.
said
at what point they started using name Persia?
amir
Persia became Iran and not Persian.
پرشیا
آقای امیر گرامی شما از سرزمین پرشیا - پارس داری دیدگاه میزاری بعد میگی ایران به ایران تبدیل شد قبل از سال 1935 کشوری به نام ایران نبوده نام بین الملی Persia رو رضا پالان به iran عوض کرد که به هیتلر منصوب بشه چون هیتلر به خودش آریایی میگفت و رضا شاه هم با نام Iran می خواست بگه ما هم آریایی هستم انگار قبل رضا شاه ما آریایی نبودیم

نام تاریخی و پر تن تنه ای Persia زیباترین و یاد آور افتخارات تاریخی است نه iran امروزی که فقط 80 سال عمر داره

در آینده نام ایران به پرشیا عوض خواهد شد
آرش ایرانی
اروپایی ها حتی نام کشورهای اروپایی را هم طبق دلخواه خودشان غلط میگویند
(دویچلند) را انگلیسیها (ژرمنی) و فرانسویها (آلمان) میگویند.
(هلیوس) را اروپایی ها (گریک) میگویند و ما ایرانی ها ان را (یونان) میگویند.
اینها بجا مانده از تاریخ باستان است.
طبیعتا نام اصلی هر کشور همان است که مردم آن کشور بر آن سرزمین گذاشته اند.
حامد
این کار اعراب بوده نه اروپایی ها ، اروپایی ها میگن گریس نه گریک .
Димитрий
به دلخواه خودشون چیه برادر چرا مهمل میگی؟ تو فارسی هم تو می‌گی لهستان در حالی که خودشون به کشورشون می‌گن Polska. تو فارسی می‌گی چین، خودشون می‌گن Zhōngguó. تو دل‌بخواهی همین‌طوری اسم‌ها رو تغییر دادی؟!
خیلی از اینا ریشه‌ی تاریخی داره. مثلاً دویچلند رو غیر از آلمان و ژرمن، توی بیشتر زبان‌های اسلاویک بهش نیمسی یا نیمسا یا نمت هم میگن. دلیلشم اینه که عملا کشوری بنام آلمان توی بخش عمده‌ای از تاریخ وجود نداشته بلکه این محدوده که وسط اروپا هست برای قرن‌ها به صورت ایالت‌های مختلف کوچک و غیر متحد بوده. حالا هر ملتی که توی هر برهه‌ای از این تاریخ با این خطه تعاملی داشته اون رو به یه اسمی ممکنه بشناسه. اسم ژرمن بر می‌گرده به امپراتوری روم باستان که مردم شرق رود راین رو با این اسم می‌شناختن و میگفتن ژرمانوس. اسم آلمان در از اتحادیه قبیله‌های آلامان بوده که مدتی این خطه رو تا شمال سوییس تصرف کردن و حکمرانی می‌کردن‌‌. اسم نمت تو زبان‌های اسلاوی یعنی لال. زمانی که این منطقه تحت اشغال اسلاوها بوده به مردم اونجا میگفتن لال (همون طوری که اعراب به ایران میگفتن عجم).
واسه بقیه‌ی کشورها هم همین‌طوری هست. اینا دل‌بخواهی نیست کلی تاریخ و زبان‌شناسی پشتش هست.
ولی
امیدوارم تا نام یک استان جدبد به نام پرسیا یا پرژین نام گداری بشه تا پیوند بین خلیج فارس واین استان در تمام دنیا ارتباط سنتی را به ارمغان بیاورد... شما چه فکر میکنید؟
امین
باهات موافقم ولی ای کاش نام ایران رو پرشیا، پرشا و یا پرشن میگذاشتند
محمدی
زنده باد نام ایران درجهان
dfh
هدف استکبار از تجهیز همه جانبه ارتش اردن چیست؟!
hamid
من فكر مي كنم رضاقلدر در مورد تغيير نام پرسيا به ايران اشتباه كرده است زيرا همه خارجيها ما به نام پرشيا يا پرسيا مي شناسند و در كتابهاي مسيحيان نيز نام مملكت ما به اين نام آمده است لذا بنظر مي رسد كه اين اسمي كه رضاقلدر گذاشته بين شناخت خارجيها از ما فاصله انداخته است زيرا خارجيها براحتي وقتي مي گوييم پرسا يا پرسيا اين كلمه را مي شناسندوفكر مي كنم اين تغيير نام بشكل اكمل اشتباه بوده است.
salman
پارس قومی بوده که خط ان میخی وزبان ان پهلوی بوده که اثار ان از بین رفته الان قومیتهای مختلفی در ایران زندگی می کنند که تحت لوای همین نام نیز به یک ملت متحد تبدیل شده اند شایسته می باشد نام ایران استفاده شود که مربوط به تمامی ملت میباشد ضمن اینکه بعضی معتقدند که ایران نام ترکی و به معنی جدا کننده (از عربها هندیها وترکهای اسیای صغیر )میباشد که عمدتا در زمان صفویان رایچ شده است
پارسی
درسته .ما به خاطر همین وامدار ساسانیان هستیم چون پیش از ساسانیان شاهنشاهی ایران قومی بود مثلا داریوش از خود به عنوان یک پارسی نام میبرد ولی ساسانیان اولین دودمانی بودند که لفظ ایرانشتر که شتر به پارسیک میشود شهریاری پس ایرانشهر میشود شاهنشاهی ایران را برای همه پشته(فلات) ایران به کار بردندند چون میدانستند مردم با زبانهای گوناگون ذر ایران زندگی میکنند
علی
تو انگلیسی بعضی مواقع بین ایران و عراق اشتباه می شه!
ناشناس
تو انگلیسی بعضی مواقع بین ایران و عراق اشتباه می شه!
حالا خوبه به عراق عرق نمیگویند.مثل جرج دبلیو بوش که میگفت ابو قارب ابو غریب ..ابو غروب...ابو ..اصلا ولش کن گوانتانمو
دوست
من هم فکر میکنم تعویض نام اشتباه بود. از نظر جهانیان ایران یک کشور تازه تاسیس است مثل پاکستان و مارا با گذشته خود پیوند نمیدهد.
hhji
نام سابق ایران پرسیا نبوده بلکه در زمان قاجار که کشور از ایالت های مختلف تشکیل شده بود که تحت تسلط دولت مرکزی اداره میشدند نام ایران ممالک محروسه قاجار بود انتخاب نام ایران صرفا از کتاب افسانه ای شاهنامه در راستای سوق دادن کشور به باستان گرایی کور صورت گرفته است.
محمد
از زمان صفویه ممالک محروسه ایران بوده
از جمله نامه های دیپلماتیک
ناشناس
در دوره ی قاجار انقدر از نام ایران در اسناد،پول رایج ملی و...استفاده شده که این ادعا خنده داره!
بهمن نجفي
قبل از 1935 كه مجلس ملي نام ممالك محصوره ايران را به دستور رضا پهلوي، به كشور ايران تغيير دهد در هيچ جاي دنيا نام اين كشور را پارس نمي گفتند و بعد از اسلام تا تاريخ 1935 ميلادي همراه اين كشور را به نام حكومت حاكم بر آن، صفويه، قاجاريه و افاشريه و .. مي‌خواندند و قبل از اسلام نيز به گفته ويل دورانت نيز امپراتوري پارس تنها محدود به نواحي فراس كنوني مي شد و به تمامي نواحي ايران كنوني تعميم داده نمي‌شد و باز نام كشور را در منابع قديمي بر اساس حاكميت آن مي ناميدند. كلمات و نماهاي بسيار قديمي مانند ماديا و ... وجود دارد كه بحث بسيار مفصل و تخصصي است.
مرد پارسی - زبان پارسی - سرزمین پارس پرشیا
شما که میگی پارس نمیگفتند همان Persia به معنی کنی به پارسی امروز می شود پارس پارسیان پارسی یا ایران اما نام خارجی سرزمین ما Persia بوده و خیانت پهلوی اول و ننگش تا امروز در تاریخ ما است و باید پاک شود و خواهد شد دوباره نام پرشیا در کشور اهورایی این سرزمین برافراشته خواهد شد

Persia -پرشیا-پارس-پارسیان-پارسی-اریایی
Persain -پارسی-زبان مردم پارس-پارسی ها
Persians - پارس ها پارسی ها - پارسیان پرشین

خب شما بگو نام iran یعنی چی مردمش کی هستن زبانشان چیست آیا Iran قبل رضا شاه سرزمین بوده؟!
فرزاد
پرشیا بهتر بود...
هادی
خانه از پاب یست ویران است
خواجه در بند نقش ایوان است
محسن
باریکلا
آخرین نظر خیلی باحال بود !!!
حالا ایران و پرشین فرقی نداره ... مهم اینه که تو هر جفتشون ما داریم برای باز کردن یه فیلم 2 دقیقه ای تو یوتیوب 20 دقیقه (بهترین حالت) منتظر می نیشینیم
به نظرتون حالا پرشین بهتره یا ایران؟
ناشناس
فيلترستان
پرشیا - پارس - پارسی - پرشین
باید پرشین بماند تمام تاریخ و هویتمان در همین نام پرشین است نه iran

پاینده باد پرشیا و سرزمین پارس
باران
در حال حاضر که در سال ۹۸ هستیم بهتره برای معرفی خودمون از پرشین استفاده کنیم .با اتفاقات اخیر ایران وجهه خوبی نداره و بهترین عکس العملی که نشون میدن سریع مکالمه رو ترک میکنن واین واقعا ناراحت ککنده هست
امیر
در مورد نامگذاری عراق و شباهت انگلیسی IRAQ IRAN کی چی میدونه؟
مهدی
وقتی حماسه ای مثل شاهنامه داریم چرا نبای از اسمهاش استفاده میشود.تا بهمون هویت بده.
پارس پرشیا
شاهنامه همینطور بازسازی کرده همین طور نام سرزمین من و شما را که الان زندگی میکنیم پارس رو چندین بار گفته نام ایران در شاهنامه متعلق به هیچ سرزمینی نبوده و نیست نام iran فقط 83 سال عمر داره نام Iraq فقط 100 چند سال اون سعید نفسی این اشتباه بزرگش رو در تلوزیون باید در داخل پرشیا (ایران امروز) گفته بشه
l
در هیچ متن ایرانی نام فارس به مردم ایران داده نشده
هیچ کدام از مردم ایران خودشون را فارس و کشورشون رو فارسستان نمی دانسته و نمی دانند (به جز فارسها)
در تاریخ حتی اصفهان جزو فارسستان به حساب نمی یاد چه به رسد به خراسان و آذربایجان و گیلان
باستان پرستان با تمرکز بر روی نام یک قوم به جای نام کشور کاری جز تفرقه انجام نخواهند داد و چه بسا عطای ایرانی بودن و زیر یک پرچم زندگی کردن را به لقایش ببخشند
پارسی
نام ایران بهتر از پارسه تنها در روزگار هخامنشیان پارس نامیده میشد
امیر
تابلوئه ترکی!شما ترک ها کی میخواین دست از این کاراتون بردارین حتی پیامبر هم در صحبت های خودشون در مورد ایران از واژه فارس استفاده میکنن:"اگر دانش در ثریا هم باشد مردمانی از فارس به ان دست پیدا میکنند."حالا هی اسم فارس رو بکوبین .هی تاریخ جعل کنین.شما دارین به حرف اتا ترک عمل میکنید که به ترک ها گفت:اگر تاریخ ندارید تاریخ بسازید. خب همه هم میدونن برای ساختن یه تاریخ جدید باید تاریخ قبلی رو از بین برد.کسی با زیر یک پرچم بودن مشکلی نداره ولی این شما هستید که دارین بقیه رو تخریب میکنین.
پارس پرشیا
نام پرشیا از نام جعلی ایران هیلی بهتره و هم تاریخ داره و هم هویت باستانی نام پرشیا در زمان سلسله هخامنشیان هم فقز نبود پیش از ان که هخامنشیان قدرت بزرگی باشیند نام این سرزمین پرشیا بوده یا پارس بوده

پاینده پرشیا
پِژمان
ایول به این میگن 2 کلمه حرف حساب
زـ سيداحمديان
افتخار ميكنم به قدمت تاريخ كشورم وخوشحالم ايراني هستم
زـ سيداحمديان
افتخار ميكنم به قدمت تاريخ كشورم وخوشحالم ايراني هستم
M.iran
احسنت.
ناشناس
ماشاا...
عرشا
من نظري ندارم
بهار
سلام. وقتی داشتم عککس رو نگاه میکردم، زیر عکس نوشته شده بود اول دی...
ولی آخر مقاله، 10 دی نوشته شده. این 2 تاریخ یعنی چی؟ ممنون میشم جواب بدید
علی
خیلی از کشورها یک نام بومی برای خودشان و یک نام خارجی داردمثلا مصریان به کشور خودشان مصر میگویند و اروپاییان egept میگو یند
با توجه به اینکه هزاران سال خارجیان ایرانرا پرشیا میگفتند عوض کردن این نام باعث شد که بسیاری از مردم از تاریخ ایران به دور بمانند و فکر میکردند و هنوز هم فکر میکنند ایران کشور جدیدی است. در زمان حکومت گذشته به این مسیله توجه شد و هر کجا نام ایران را میاوردنددر کنار ان پرشیا را میاوردند.در هر صورت تفیر نام پرشیا برای خارجیان در حکومت رضا شاه کاملا اشتباه بوده است
nadia
چرا نام کشورمان به نام یک زن است؟
ناشناس
فکر کنم بر عکسش باشه ینی نام برخی زن ها از نام کشورمون برداشت شده.
روشنگر
در مملكتي كه چندين قوم زندگي ميكنند بايد نامي براي كشور انتخاب شود كه مورد قبول همه اقوام باشد و خاص يك قوم ترك يا فارس نباشد
سرزمین پرشیا پارس
دوست گرامی شما جوری از قوم حرف میزنید انگار در تمدن اولیه پارس قوم به اسم تورک و لر و بلوچ بوده!! این نام از اول تمدن نبوده فقط نام پارس بوده و با شهر های کهن تمدن هخامنشی و شمایی که میگی نامی کشوری مرود پذیرش یک قوم نبوده شما بگو قبل 1935 کشور ما نامش مگه ایران بود؟!! نامش پرشیا پارس بوده شما بدون هیچ تحقیقی میگی قوم کدام قوم!! الان زبان مردم مصر عربیه خوب چون عربیه بیان نام egypt بز عربیک !!! همه این نام های امروز که است در تمدن اولیه این سرزمین نبوده و نیست یعنی تمام نام های بلوچ و لر و آذری و کرمان رو به با نام پارس پرشیا بوده نه ایران کنونی ایران کنوین قبل 1935 کشوری به نام iran وجود نداشته
جمال کوردپور
دوستان گرامی راستی اگر نام ایران یک نام باستانی می باشد چرا در تواریخ به چنین نامی از ان یاد نمی شود بلکه در هر دوره به اسم امپراتوری همان دوره از آن اسم می برند ( هخامنشیان ،اشکانیان ، صفویان ، ..... ) چرادرشعر شاعرانی چون حافظ وسعدی به چنین نامی اشاره نمی شود ؟ فردوسی به کرات اشاره می نمایند زیرا خود ایرانی می باشد . ایران قبل از پهلوی اول تنها به سرزمینی کوچک درشمال شرق ایران کنونی وبخشی از افغانستان امروزی گفته می شده دوستان در این مورد بدون هیچ تعصبی جواب دهید
ارتاباز پارسی
چرا دروغ میگی اولین کسانی که سرزمین خود را ایران نامیدند پادشاهان ساسانی بودند.افغانستان هم ایالتی از شاهنشاهی ساسانی بوده که به ان کوست خوراسان میگفتند.نام ایران کهن تر از بسیاری از کشورهای جعلی مثل افغانستان و تورکیه است
پارسی
افغانستان کشوریست جعلی که پیش از ان خوراسان نام داشته و بخشی از ایرانشهر ساسانی بوده. برو کتاب بخوان الکی دهنتو باز نکن
خراسانی
دو عزیز پارسی بهتر بود بجای فحاشی سطح مطالعاتتان را زیاد کنید.با مطالعه شاهنامه و اگر آنقدر زبان فارسی تان خوب نیست که شاهنامه را درک کنید با خواندن مقاله دکتر افشار که از قضای روزگار ایرانی هم هست بخوبی متوجه می شوید که ایران در گذشته با افغانستان سیستان و مازندارن فعلی انطباق داشته و مناطق مرکزی ایران همواره پارس خوانده می شده است البته من آنقدر بی ادب نیستم که بگویم کشور شما جعلی است بلکه کشوری با غنای فرهنگی بسیار بالا ست و حضور افرادی نظیر شما چیزی از افتخارات آن کم نمی کند چنانکه افرادی نظیر شما در افغانستان هم متاسفانه وجود دارند که فکر می کنند ارزش را بایستی در تحقیر دیگران جستجو کرد
ناشناس
هم در شعر حافظ،هم در شعر سعدی،هم در شعر نظامی و...به این نام اشاره شده است هم در اسناد دوره صفویه ونیز ساسانیان.
سورنا
نام ایران در زمان هخامنشیان چیست
پارسی
وقتی که از ساسانیان نام برده می شود، شاید اولین چیزی که به ذهن یک ایرانی خطور می کند شکست ایران میباشد.میراث و اهمیت ساسانیان برای تمدن ایرانی از شکست در برابر اعراب بسیار فراتر می رود.این باور و این دید ایرانشهری یا منش ایرانشهری یا ایرانی از دوره ساسانی سرچشمه گرفته است... ساسانیان اولین سلسله ای در ایران هستند که ایده ایرانشهر را به عنوان یک ایده سیاسی و هویت فرهنگی ایرانیان برپا می کنند. ساسانیان اولین سلسله ای در ایران هستند که ایده ایرانشهر را به عنوان یک ایده سیاسی و هویت فرهنگی ایرانیان برپا می کنند. مهمترین میراث ساسانیان این است که ما اکنون 1800 سال است با این ایده زندگی می کنیم. ما پیدایش این ایده را مدیون ساسانیان هستیم."تاریخ سنتی ما که در شاهنامه رقم می خورد و در متون فارسی از جمله فارسنامه ابن بلخی و غیره (دیده می شود)، همه زاییده همین خداینامه یا شاهنامه دوره ساسانی است
سیاوش
نام ایران کاملا درسته...قرار نیست هر چی این اروپاییای خود پسند میگن همون باشه.
سرزمین پرشیا
دسوت گرامی چی داری می گی کدام اروپایی؟!! نام این سرزمین پارس بوده تمام اروپایی ها از یک نژاد هستن مثال قبلا امپراتوری روم ن هایتالیا بوده نه دانمارک مجارستان بوده این اسم ها جدید نبوده
ما داریم در مورد نام پارس پرشیا که قبل از ایران روم و یونان وجود داره حرف میزنیم که تا سال 1935 نام persia اسم واقعی این سرزمین بوده گفتگو می کنیم
مثال افغنستان نامی جعلی پاکستان نامی جعلی ایران نامی جعلی وقتی رضا خان دیکتاتور نام پارس ر وبه ایران عوض کردن قبل رضا شاه هم خودمان هم به خودمان ایرانی می گفتیم اما نام خارجی ما persia پرشیا بود شما برو درس تاریخ بخون اگر هم فردوسی می خوای منو حواله بدهی یک بیت برات میگم

زپنجاه باز آوردیدند سی
ایرانی و رومی و پارسی

این چیه اینکه پارسی تمدن جدا داشته رومی هم تمدن جدا داشته ایرانی هم یک واژه برای اسطوره سازی است و نه کشوری بوده نه تمدنی
کرد
دوستانی که میگید اسم یک کشور نباید مربوط به قوم حاصی باشد و وقتی اسم اقوام رو می آورند فقط اسم فارس و ترک رو می برند باید به خودشون بیایند و اسمی هم از کرد و لر و بلوچ هم ببرند چون این اقوام از تاریخ بسیار غنی برخوردارند و ایران فقط فارس و ترک نیبست . باید قبول کنید تاریخ کرد ها حتی از فارس ها هعم بیشتر است و قدمت بیشتری دارند
پارسی
قبول دارم
سرزمین پرشیا
دوست گرامی نام کورد از کجا میاد این رو باید بفهمی قبل اسم های کورد و لرو بلوچ و آذری یک سرزمین به نام پارس بوده و با نام های کهن مثل شوش و پاسارگاد و هگمتانه و چندین اسم شهر های بزرگ نه نام کوردی بوده نه لری این اسم ها نبوده اگر قدمت نام کورد بیشتر از همه است کود یک سنگ نوشته که بگه اینحا سرزمین کورد است!!؟ سنگ نوشته مهمه نه حعل تاریخ چرا ما میگویم پارس چون سنگ نوشته داریم و هنوز آثار کهن است که با نام پارس بوده کم کم کشف می شه
پارسی
به اقای خراسانی
منظورم پیشینه نام افغانستانه نه خوراسان کهن و متمدنباستانی ان .نام افغانستان و تاجیکستان به علاوه بخارا و سمرقند و سغد خوارزم خوراسان بوده
ایران
نام ایران از دوران ساسانی ، هرگز پارس نبود . پارس نام استانی در جنوب ایران هست .
اعلامیه و درخواستی رسمی که طی آن دولت ایران در روز ۶ دی ۱۳۱۳ شمسی از تمامی دولت های اروپایی و غربی خواست تا از بکار بردن نمونه های زبان های غربی نام ایران خوداری نموده و همانند همه ی ایرانیان و همه ی دولت های تاریخی ایران از نام و کلمه ایران استفاده بکنند . البته لازم بذکر است این موضوع تنها ویژه کشور های غربی بوده است . چرا که همواره در تمامی منابع عربی موجود و نیز منابع امپراطوری عثمانی نام ایران بدرستی بکار برده شده است . در همین راستا بخشی از مقاله دکتر سعید نفیسی که در تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۱۳ در تهران منتشر گردید در پی می آید : (( حق همین بود که ما از تمام دول اروپا خواستار شویم که این اصطلاح غلط را ترک کنند و مملکت ما را همچنان که ما خود همواره نامیده‌ایم ایران و منسوب آن را ایرانی بنامند.))
در همان شاهنامه که اثر ارزشمند حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی هست ، نام شهر ها و ولایات ایران آمده ، فردوسی متولد توس بود و توس در خراسان هست و امروزه هم یکی از استان های ایران هست . نام شهر های ایران در شاهنامه
اصفهان ( واقع در ایران امروزی ) ، یزد ( ایران امروزی ) ، مازندران ( استانی در شمال ایران ) ، گیلان ( استانی در شمال ایران ) ، کرمان ( ایران امروزی ) ، تفت ( ایران امروزی ) ، ساری ( ایران امروزی ) ، میبد ( ایران امروزی ) ،توس ( ایران امروزی ) ، مرو ( واقع در ترکمنستان امروزی ) ، آمل ( ایران امروزی ) ، کابل ( افغانستان امروزی ) ، بدخشان (قسمتی در افغانستان و قسمتی در تاجیکستان ) ، هرات ( افغانستان امروزی ) ، جوزجان ( افغانستان امروزی ) ، گرگان ( ایران امروزی ) ، سمرقند ( شهری فارسی زبان و بنابر سیاست های شوروی به ازبک ها بخشیده شد ) ، بخارا ( شهری فارسی زبان و بنابر سیاست های شوروی به ازبک ها بخشیده شد ) ، سمنگان ( افغانستان امروزی ) ، البرز ( رشته کوه هایی در ایران امروزی ) ، دماوند ( قله ای در ایران ، در رشته کوه البرز ) ، فیروزکوه ( در مازندران ، ایران امروزی ) ، (سیستان ( واقع در ایران امروزی ) ، آذربایگان = آذرآبادگان ( آذربایجان امروزی ) ، شروان ( در جمهوری آذربایجان امروزی ) ، گنجه ( در جمهوری آذربایجان امروزی ) و همدان ( ایران امروزی ) و دریای گیلان ( بزرگترین دریاچه جهان ، دریای کاسپین ) ، اردبیل ( ایران امروزی ) ، گرگان ( ایران امروزی ) ، نسا( ایران امروزی )، تیسفون ( در عراق امروزی ) ، جهرم (در استان فارس امروزی ) ، چیچست ( دریاچه ارومیه کنونی ) ، خراسان ( استان امروزین ایران ) ، دارابگرد ( به احتمال همان شهر داراب در استان پارس ، فارس امروزی ) ، ری ( ایران ) ، قم ( ایران ) ، گندیشاپور ( همان جندیشاپور خوزستان ) ، شوش ( خوزستان ) ، مدائن ( امروزه در عراق ) ، نشابور ( همان نیشابور خراسان امروزی ) ، اهواز ( در ایران ) ، شوشتر ( در ایران ) و ....
کمی بیشتر درباره شهر های ایران امروزی در شاهنامه ، تحقیق کنید .
بسیاری از این شهر ها ، شهر های مرکزی و درونی ایران امروز هستند .
به همه این اینها ، قید نام ایران به شکل ایرانشهر در سنگنوشته های دوران ساسانی و نام ایران در چکامه های شاعران قدیمی چون نظامی گنجوی را بیافزائید .
پس چه زمان ایران پارس نام داشت ؟ هرگز ایران پارس نام نداشت . پارس استانی در جنوب ایران هست . بدون شک ایران پس از هخامنشی ، هرگز پارس نام نداشت .

همه عالم تن است و ایران دل
نیست گوینده زین قیاس خجل
چونکه ایران دل زمین باشد
دل ز تن به بود یقین باشد
مینگیز فتنه میفروز کین
خرابی میاور در ایران زمین
تو را ملکی آسوده بی داغ و رنج
مکن ناسپاسی در آن مال و گنج

نظامی گنجوی شاعر قرون ششم و هفتم قمری

در لینک زیر اسناد زیادی از نام ایران در دوران عثمانی هست و حتی نقشه ایران قدیم ، کشیده شده توسط امپراتوری عثمانی در 1142 قمری ( یعنی 215 سال پیش از تاریخ 1314 خورشیدی )، پیوست نقشه به زبان ترکی استانبولی هست ، نام ممالک ایران ، در پیوست در پائین سمت چپ با عنوان ممالک ایران ، قید شده است . حدود مرزهای ایران را مشخص کرده است . این نقشه برگرفته از آرشیو نخست وزیری جمهوری ترکیه بخش امپراتوری عثمانی هست .

http://darvakebaran.blogspot.com/2012/06/blog-post_25.html
سرزمین پارس پرشیا
اگر نام ایران در زمان ساسانی پارس نبود چرا ساسانیان حکومت پارسی میدانند؟
چند تا بیت شعر آوردی بعد میخوای نام پارس رو کم رنگ کنی این ترفند ها پاخس نمیده چون نه نام ایران سنگ نوشته داریم نه در اثار باستانی ساسانی نام از ایران است نام ایران نامی 80 ساله است و ربطی به ما مردم پارس نداره اشتباه رضا خان قزاق رو به تاریخ پارس یکی نکنید همه گزارش های این سرزمین با نام پرشیا بود پارس بوده شما نام سلسله ها رو با نام اصلی این سرزمین یکی نکنید ساسانیان سلسله بودند پارسی بودند نه ایرانی که تعحب دارم از نام های حعلی مثل ایران که در زمان ساسانیان هم نبوده وقتی شما یک اسم بومی داری اما نام اصلی سرزمین پرشیا باشه تمام گزاش ها تاریخ با نام اصلی ثبت میشه

The Sasanian Empire, or the Neo-Persian Empire, officially known as the Empire of Iranians, was the last kingdom of the Persian Empire before the rise of Islam. Named after the House of Sasan, it ruled from 224 to 651 AD
رها
در تحقیقی که من انجام دادم اسم ایران را مادها بر این سرزمین نهادند و مادها اجداد کوردها هستند و کوردها قدمتی تاریخی بیشتر از فارس و ترک دارند ...هرچند همه ایران سرای من است ولی قلبم درد میگیره وقتی قدمت و اصالت قومی و از یاد میبری فقط برای بزرگ جلوه دادن خودتون صداقت از هر چیزی مهم تره
مهدی
قبل از مادها دولت ماننا ها بوده که اسامی شاههای اون به ترتیب ایرانزو . آزا . اولوسونو و آخسری بوده که این شاهها قبل از مادیان در کنار دریاچه ارومیه حکومت داشتند که قدمتش به 800 الی 900 سال پیش از میلاد برمیگرده که منطقه کنونی اون آذربایجان فعلی هستش .. پس نام ایران قبل از دولت ساسانی در آذربایجان استفاده شده .. و منبع کتابهای تاریخ آشوری و اوروتور ( ارامنی کنونی ) را با جستجو انگلیسی google book می تونید مشاهده کنید .
مَکُران
آهای شمایی که ادای روشنفکران متجدد و البیه وطن پرست را در می آورید ، چرا می گویید نژادتان اصیل است و با شرف بوده اید در حالی که تحریف تاریخ خود یکی از نشانه های دون پایگی و بی هویتی می باشد ، همه شماها از همه چیز گفتید اما اشاره ای نکردید به اولین امپراطوری عهد باستان امپراطوری مَکُران که از هند و بخشی از چین و قفقاز تا شمال آذربایجان و خلیج ماهیگیرالن(پارسوا) امتداد داشته و اولین سلسله قدرتمند آن یعنی کشانیها یا کوشانیها بر آن حکم می راندند ، کشانیها یکی از تیره های بلوچ هستند و تا کنون در بلوچستان زندگی می کنند ... هرودوت می گوید کشانیها بر نیمی از جهان سلطنت داشتند و از آثار به جا مانده از آن دوران تمامی کاووشگران و باستان شناسان آنان را بلوچ می دانند ، و پروفسور کامبوزیا بلوچ شناس مشهور نیز می گوید زبان پهلوی همین زبان بلوچی کنونی است و وقتی آن را ترجمه کنید در می یابید که تمام این فلات به زبان پهلوی یا تحت سلطه این زبان می زیستند ........و بسیار است از این دست مستندات تاریخی در مورد مکران
دوست
کشور جعلی ایران! گمون نمیکنم قبل از اونم پارس خونده شده باشه
پرشیا
چرا خوانده می شد شما در دیوان حافط و سعدی رو ببنید نام ایران اصلا نیست و فقط نام پارس رو خواهید دید و این زیباس و در شاهنامه نام پارس آمده و این شاهنامه بعد از حمله اعراب نوشته شد ام نام پارس پرشیا برای 6 هزار سال قبل از میلاد مسیح بوده
ناشناس
عجیبه اسمتو گذاشتی دوست به نظر که دشمن میای!
کوروش
چو ایران نباشد .. تن من مباد
براین مرز بوم .... یک تن مباد
بنجامین
اه از این اسم ایران خوشم نمیاد اما عاشق اسم Persia یعنی همون ایران هستم پرشیا و پرشین اخه چرا تغیر کرد اخه الان ایران و عراق خیلی اسما شبیه همن کل دنیا ما رو با عراق اشتباه میگیرن !
ناشناس
پس نظر های که دروغ باشد وخوشایند شما را درج مکنید این منطق پان فارس است پس ................... همان است که گفته شد
سرزمین پارس
پیش از اینکه کشور های جعلی تورکیه و افعانستان و پاکستان و عراق و کویت و حتی (ایران کنونی)ساخته بشن نام پارس پرشیا بوده و الانم است

پاینده باد سرزمین پرشیا
علیرضا
عالی بود ممنون
استرایکر
پرشیا یا ایران مهم الانشه که هیچ شباهتی نه پرشیای ساسانی داره نه ایرانشهر فردوسی
طاهره پوریوسفی
سلام
میخواستم ببینم در چه تاریخی نام پرشیا به ایران تبدیل شد
عادل عرب
اسلام علیکم چه عجب اینجا به عربا فوش ندادین
Esi
با تغيير نام پرشين به ايران در سال ١٣١٤ ,ايران خيانت بزرگي به دنيا و مخصوصا كشورهايي كه شامل ايران قديم بود كرد،با انتخاب اسم ايران به جاي پرشين تمام شعرا و بزرگان دشت و فلات ايران قديم اتوماتيك وار به اسم ايران شد و اين خيانت بزرگي به تمام بشريت هست،به عنوان مثال زبان فارسي مختص ايران شد در صورتي كه مركز انتشار زبان فارسي بلخ و افغانستان كنوني هست،در ضمن فارسي زبان مردم تاجيكستان هم هست در صورتي كه دنيا فقط زبان فارسي رو مخصوص ايران ميدونه،بذاريد يك مثال ساده بزنم وقتي ٣تا دوست يك رستوران سر ٤راه ولي عصر ميزنن به اسم رستوران شانديز و تمام مردم تهران اين رستوران و به اسم شانديز ميشناسن و كلي مشتري دارن بعد از جدا شدن اين ٣تا دوست و مستقل شدن هر كدوم بايد اسم جدا گانه براي رستورانشون انتخاب كنن اسمي بجز اسم شانديز چون اگر شانديز و يكي از ٣ تا دوست انتخاب كنه همه ميرن رستوران اون و فكر ميكنن همون شانديز سابقه و در حق اون ٢تاي ديگه كلاه ميره،كاري كه ايران انجام داد و با اين كار تمام بزرگان و شعراي فلات ايران و بنام خودش كرد و سر تاجيكستان و افغانستان و شايد عراق بي كلاه موند
M.iran
سلام. من با این نظر مخالفم. چرا که افغانستان هم که جزو اصلی ایرانشهر هست می تونه با یه نامه به مجامع بین المللی اعلام کنه اسمش شده ایران شرقی، عراق هم میتونه کار مشابه بکنه و ایران باختری خودش اعلام کنه. و کشورهایی از این دست از این قبیل اقدامات انجام بدهند.
یک خراسانی
من با نظر م ایران موافقم. افغانستان بی‌معنا ترین اسم برای کشور منه. اسم افغانستان خراسان است و خراسان هم جزی از ایران باستان. اگر افغاستان به ایرانی شرقی تغییر بدیم، تمام افتخارات ایران به طور خودکار به افغانستان هم برمی‌گرده یا حداقل بذاریم خراسان باز تمام تاریخ خراسان و ایران دوباره به افغانستان برمی‌گرده. ولی افغانستان اسمی که هیچ ربطی به خراسان و ایران نداره و تحمل و توان گرفتن تاریخ ایران باستان رو نداره و ماها نمی‌تونیم تاریخ ایران باستان و بزرگان انها رو چون مولانا سنایی عطار و غیره به افغانستان بچسپانیم. ما مردم افغانستان جاییکه بیام از ایران بنالیم، باید اسم بی‌معنی افغانستان رو تغییر بدیم تا به تاریخ خودمان برسیم.
ناشناس
هیچ چیزی تحت عنوان تبدیل پرشیا به ایران صورت نگرفته(اگر به متن نفیسی) دقت کنیم. فقط وی خواسته به گفته خود از یک سری اشتباهات نگارشی جلوگیری کند. یعنی اروپاییان لفظ های مختلف پرشیا را ننویسند و صرفاً از کلمه ایران استفاده کنند.
اما آیا فقط همین.؟
ادعایی مضحک تر از این داریم.
به اصطلاح نخبگان پهلوی اول یعنی همین امسال نفیسی و فروغی کوچکترین اطلاعی از تنوع فرهنگی و چند قومی بودن جغرافیایی که فلات ایران بخشی از آن است نداشتند. آنان به تقلید از آتاترک که چاره جز انتخاب نام ترکیه در غیاب عثمانیِ بزرگ نداشت، تیشه به ریشه کشور در حال شکوفایی ما زدند.
تصور کنید حداقل 30 دولت-ملت کنونی زیر پرچم شاهنشاهی هخامنشیان(که بدرست یا غلط پس از این سلسله اروپاییان و بیشتر کشورهای مستقل دنیا، حکومت های کوچک و بزرگ این سرزمین را پرشیا می نامیدند) بودند. این یعنی اگر ما با اتخاذ یک سیاست فرهنگی درست حداق روش دو اسمی را به مانند بسیاری از کشورها مانند آلمان و غیره حفظ می کردیم، با تاکید ناسیونالیستی بر واژه ایران، یک دیوار حایل بین خود و بسیاری از دولت ملت های کنونی که زمانی با یکدیگر مرزهای فرهنگی، قومی و انسانی مشترک داشتیم؛ درست نمی کردیم.
تاکید بر واژه ایرانشهر در متون ساسانی به مثابه یک دال جغرافیایی اشتباه تاریخی بزرگی است؛ چراکه این واژه بیشتر دلالت فرهنگی و در آن زمان نقشی تمایزآفرین داشت.
در زمانه ای که کشورهای مختلف از پتانسیل های نداشته ی خود برای ارتباط و همگرایی با همسایگان و نزدیکان خود استفاده می کنند، رخت بربستن پرشیا از دایره واژگان سیاسی، اجتماعی و فرکری مردمان این سرزمین و ایضاً سایر افراد دنیا، چه سودی برای ما داشته است؟
باید بپذیریم اقدام چاپلوسان اطراف پادشاه مقتدر(همان پاهی که 24 ساعت نتوانست جلوی متفقین کشور را حفظ کند) نسنجیده، خام و پرهزینه بوده است.
ولی آیا الان فرصت جبران داریم؟
آیدین
کردها به لباس سنتی خود افتخار میکنن و اون رو لباس باستانی خود میدونن. حالا یه خواهش از دوستان منصف و بی تعصب دارم : برید لباس کردی رو با لباس مادی که در دیوارهای تخت جمشید هست مقایسه کنید. درسته هیچ شباهتی وجود نداره هیچ شباهتی!! در عوض لباس مادی و لباس ترکی آذربایجانی (الان عاشیق ها میپوشن) کاملا شبیه هم میباشد: کلاه - پالتوی بلند - چکمه و... ولی مشخصه های لباس کردی اصلن به مناطق سردسیر نمیخوره : روسری و شلوار گشاد و .... منطق میگه که کرها از پاکستان اومدن. دلیل بیشتر شباهت زبان کردی با پشتون.
سهند
واژهٔ ایران (به پارسی باستان «اَئیریَه‌نا»، به پارسی میانه: Ērānšahr)، و برگرفته از کلمه «آریانام خْشَترام» و به معنای «سرزمین آریاییان» است که در گذر زمان به ایرانشهر و سپس در دورهٔ ساسانی به ایران تبدیل شده‌است.

رضاییان، فرزین. هفت رخ فرخ ایران. چاپ ابیانه. انتشارات دایره سبز، ۱۳۸۶. ۱۷.
آروین
"پرشیا" معادل ایران هست، نه "فارس" !!!
اول از همه، خارجی ها اصلا نمی دونند فارس کیه و ترک کیه و کرد کجاست و ...اونها این منطقه رو همیشه بهمی این اسم میشناختند
عباس خان
با سلام
یکم ادب داشته باشید لطفا
تاریخ افغانستان بیش از پنج هزار سال هست کشور ایران جعلی هست که
واحد پولش تومان هست
ما به این مینازیم که مبدا زبان فارسی بلخ هست و بیشتر دانشمندان افغان هستند مثل ابن سینا بلخی مولوی جلال الدین بلخی خواجه عبداله انصاری از هرات سنایی غزنوی ابوریحان بیرونی غزنوی سلطان محمود غزنوی و.......
آخه شما ها چی دارید تازه زبان ایران در زمان ساسانیان پهلوی بوده نه فارسی
پرشیا
این حرف های شما همان حرف های استعمارگران هستش که باعص جدایی افغانستان از پرشیا شد
.
این حرفت بی معنی است برادر. من خودم افغانستانی هستم. مولانا سنایی عطار این‌ها از خراسان بودن و خراسان هم جزیی از ایران باستان. پس چه بخواهیم چه نخواهیم نمی‌توانیم، آنها را به افغانستان ربط بدیم. بخاطر گرفتن آنها و تاریخ مان، باید اسم افغانستان را تغییر بدهیم به ایران شرقی. چون خراسان جزی از ایران است. و ماها هم مردمان ایران باستان.
پرشیا
دوستان گرامی که شما از سرزمین پرشیا - پارس داری دیدگاه میزاری بعد میگی ایران به ایران تبدیل شد قبل از سال 1935 کشوری به نام ایران نبوده نام بین الملی Persia رو رضا پالان به iran عوض کرد که به هیتلر منصوب بشه چون هیتلر به خودش آریایی میگفت و رضا شاه هم با نام Iran می خواست بگه ما هم آریایی هستم انگار قبل رضا شاه ما آریایی نبودیم

نام تاریخی و پر تن تنه ای Persia زیباترین و یاد آور افتخارات تاریخی است نه iran امروزی که فقط 80 سال عمر داره

در آینده نام ایران به پرشیا عوض خواهد شد
احمد
دوستان تا قبل از ۸۹ سال پیش کشورهای با نام افغانستان و ایران وجود نداشت دو سرزمین به نامهای خراسان و پارس که قبل از ورود اسلام نام خراسان آریانا بود اینکه چرا رضا خان نام پرشیا را ایران گذاشت و امرای پشتون در افغانستان چرا بجای آریانا یا خراسان نام این سرزمین را افغانستان گذاشت در پشت این دو تغییر نام که با توافق انجام شده است دسیسه های بسیار شومی نهفته است در فرهنگ زدایی و نژاد زدایی و این را تمام تاریخ دانان راستین و محققین دو کشور (تاریخ نگاران و مفسرین غیر متعصب) قبول دارند که سرزمینهای غرب فلات ایران از دوره باستان تا حالا پرشیا یا پارسه و سرزمین های شرق فلات ایران آریانا بوده و در دروه اسلامی خراسان نامیده میشده است . لطفا با مطالعات دقیق و به دور از تعصب حتما به نتایج بسیار جالبی خواهید رسید.
ارسال نظر
نمای روز
حواشی پلاس
آخرین اخبار
به پرداخت ملت
سداد2