۲۲ فروردين ۱۳۸۹ - ۱۹:۴۰
۰
استاندار فارس، غلامحسين پيرواني را به سمت مشاور خود در امور ورزش و تربيت بدني منصوب کرد.

به گزارش ايسنا، طي حكمي از سوي روح الله احمدزاده استاندار فارس غلامحسين پيرواني به عنوان مشاور استاندار در امور ورزش و تربيت بدني منصوب شد.

استاندار فارس در اين حكم آورده است: نظر به تعهد، سوابق ارزشي و تجارب ارزشمند، جنابعالي را به عنوان مشاور در امور ورزشي و تربيت بدني منصوب مي نمايم.

احمدزاده همچنين اظهار اميدواري كرده است غلامحسين پيرواني با اتكال به ايزد يكتا و برقراري زمينه تعامل سازنده با مخاطبان ويژه اقشار ايثارگر و جامعه ورزشي و در راستاي تحقق امور محوله و به منظور پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلام و اجراي سياست هاي مهرورزانه و عدالت خواهانه دولت خدمتگزار موفق باشد.
استاندار فارس، غلامحسين پيرواني را به سمت مشاور خود در امور ورزش و تربيت بدني منصوب کرد.

به گزارش ايسنا، طي حكمي از سوي روح الله احمدزاده استاندار فارس غلامحسين پيرواني به عنوان مشاور استاندار در امور ورزش و تربيت بدني منصوب شد.

استاندار فارس در اين حكم آورده است: نظر به تعهد، سوابق ارزشي و تجارب ارزشمند، جنابعالي را به عنوان مشاور در امور ورزشي و تربيت بدني منصوب مي نمايم.

احمدزاده همچنين اظهار اميدواري كرده است غلامحسين پيرواني با اتكال به ايزد يكتا و برقراري زمينه تعامل سازنده با مخاطبان ويژه اقشار ايثارگر و جامعه ورزشي و در راستاي تحقق امور محوله و به منظور پيشبرد اهداف نظام مقدس جمهوري اسلام و اجراي سياست هاي مهرورزانه و عدالت خواهانه دولت خدمتگزار موفق باشد.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید