۱۵ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۱
۰
علائم حرکتی اصلی شامل کندی حرکت (برادی کینزی)، لرزش در موقع استراحت (لرزش در دست یا پا موقعی که حرکت نمی کند)، سفتی عضلانی (ریژیدیتی)، و ناپایداری در ایستادن می شود. اغلب علائم از یک سمت بدن شروع می شود و سپس دوطرفه می شود.

- علائم حرکتی

کندی حرکات

لرزش در موقع استراحت

سفتی عضلانی

خمیده بودن تنه

کشیدن پاها روی زمین موقع راه رفتن

فریز شدن موقع حرکت

کاهش حرکت دستها موقع راه رفتن

سختی در موقع بلند شدن از روی صندلی

ریزنویسی

فقدان بیان در صورت (صورت ماسکه)

ناتوانی در چرخیدن و جابجایی در تخت خواب

ناپایداری در ایستادن و راه رفتن- علائم غیر حرکتی

کاهش حس بویایی

کاهش شدت صدا

اختلالات خواب

گرفتگی دردناک پا (کرامپ)

افسردگی

یبوست

آبریزش دهان

افزایش تعریق

تکرر ادرار

ناتوانی جنسی در مردانهمه علائم در یک بیمار دیده نمی شوند
۱۵ فروردين ۱۳۸۹ - ۰۱:۱۱
علائم حرکتی اصلی شامل کندی حرکت (برادی کینزی)، لرزش در موقع استراحت (لرزش در دست یا پا موقعی که حرکت نمی کند)، سفتی عضلانی (ریژیدیتی)، و ناپایداری در ایستادن می شود. اغلب علائم از یک سمت بدن شروع می شود و سپس دوطرفه می شود.

- علائم حرکتی

کندی حرکات

لرزش در موقع استراحت

سفتی عضلانی

خمیده بودن تنه

کشیدن پاها روی زمین موقع راه رفتن

فریز شدن موقع حرکت

کاهش حرکت دستها موقع راه رفتن

سختی در موقع بلند شدن از روی صندلی

ریزنویسی

فقدان بیان در صورت (صورت ماسکه)

ناتوانی در چرخیدن و جابجایی در تخت خواب

ناپایداری در ایستادن و راه رفتن- علائم غیر حرکتی

کاهش حس بویایی

کاهش شدت صدا

اختلالات خواب

گرفتگی دردناک پا (کرامپ)

افسردگی

یبوست

آبریزش دهان

افزایش تعریق

تکرر ادرار

ناتوانی جنسی در مردانهمه علائم در یک بیمار دیده نمی شوند
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید