برخی از رفتارها باعث شد که شک و تردید پیدا کنیم. انسان قابل تغییر است. ممکن است انسان روزی یقین پیدا کند اما بعد مسائلی را ببیند و اذعان کند که در انتخابش اشتباه کرده است.
۲۳ فروردين ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۱
سلام نو: هرچند که با پایان دولت احمدی‌نژاد برخی از اقشار جامعه تمایل دارند که دیگر بحثی در این مورد مطرح نشود و آن مقطع زمانی به فراموشی سپرده شود. اما با توجه به هجم فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که کشور از دست داد و هزینه‌هایی که به آن تحمیل شد، مشخصا آسیب‌شناسی چرایی وقوع آن اتفاقات لازم به نظر می‌رسد. اخیرا علی اکبر جوانفکر، از مشاورین نزدیک احمدی‌نژاد گفته که هاله نور را قبول دارم. به همین بهانه سلام نو گفتگویی با یکی از حامیان سرسخت و سابق احمدی نژاد، حجت‌الاسلام جعفر شجونی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

این عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با امکان واقعیت داشتن مسائلی مانند هاله نور گفت: اگر توفیق خدا شامل حال کسی بشود، این مسائل ممکن است. حافظ هم در شعری گفته است که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. این مسائل امکان دارند. اما اینکه آیا احمدی نژاد چنین کارهایی کرده است یا خیر را نمی دانم. چون دیگر چنین کارهایی تکرار نشدند.

در عالم وجود این مسائل امکان دارند
حجت‌الاسلام جعفر شجونی به «پایگاه خبری تحلیلی سلام نو» گفت: الان دیگر احمدی نژاد مرده است و دیگر پی کارش رفته است. بحث روی این مسائل دیگر فایده ای ندارد. در عالم وجود این مسائل امکان دارند اما اینکه صحیح است یا خیر را نمی دانم.

شجونی ادامه داد: جاروجنجال راه انداخته‌اند و افکار مردم را مشغول یک مسائلی کرده اند. ما نباید راجع به این مسائل بحث کنیم. باید این سوالات را از آقای جوادی آملی پرسید.

وی افزود: ابن سینا می گوید هرچه را نمی فهمی را باید زیر گنبد امکان ببری. یعنی ممکن است که بعضی چیزها زیر گنبد امکان محقق شوند و آن‌ها را باور کنیم. امکان دارد که یک روز یک جوانی هم بتواند مثل آقای بهجت شود و این کار خوبی نیست که ما قاطعانه منکر این مسائل بشویم.

از احمدی‌نژاد حمایت نخواهم کرد
وی در پاسخ به این سوال که اگر احمدی‌نژاد مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، آیا از وی حمایت خواهد کرد یا خیر، گفت: به خاطر مشایی نه. البته اگر مشایی هم نباشد باز هم نه. قحطی آدم نیست. ممکن است فردی بیاید که بهتر از احمدی نژاد باشد.

وی در خصوص تغییر نظر حمایتی بخشی از جریان اصولگرا در خصوص احمدی‌نژاد گفت: برخی از رفتارها باعث شد که شک و تردید پیدا کنیم. انسان قابل تغییر است. ممکن است انسان روزی یقین پیدا کند اما بعد مسائلی را ببیند و اذعان کند که در انتخابش اشتباه کرده است.

این فعال اصولگرا توضیح داد: الان برخی می ‌گویند که احمدی نژاد خیلی کار کرده و بی خوابی کشیده است. اما اینکه وزیر خارجه در سفر خارجی باشد و همانجا عزلش کنند از کارهای بد آقای احمدی‌نژاد بود. بیرون کردن خانم دستجردی به آن شکل هم درست نبود. رئیس جمهور می تواند کسانی را عوض کند اما راهش این نیست. این کارهای احمدی نژاد خیلی بیخود بود.

خودم را مقصر نمی‌دانم
جعفر شجونی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر حمایت خود از احمدی‌نژاد، خود را در مشکلاتی که برای کشور پیش امده مقصر می‌دانید یا خیر، گفت: نه. انسان این است. انسان قابل تغییر است. من در بینش تغییر نکرده ام. احمدی نژاد تغییر کرد.

وی در پایان گفت: فقط یک بار که احمدی نژاد 400 نفر از نمایندگان ادوار را دعوت کرد و افطار داد، ما هم رفتیم آن افطار را خوردیم. جدای از این کار دیگری با احمدی نژاد نداشتم. من حتی خودم مشکلات اداری داشتم. به من گفتند که مشکلات را بگویید و من هم گفتم که من خودم از طریق رایج قانونی کارها را پیگیری می کنم. البته رفتم و ضرر کردم.

برخی از رفتارها باعث شد که شک و تردید پیدا کنیم. انسان قابل تغییر است. ممکن است انسان روزی یقین پیدا کند اما بعد مسائلی را ببیند و اذعان کند که در انتخابش اشتباه کرده است.
سلام نو: هرچند که با پایان دولت احمدی‌نژاد برخی از اقشار جامعه تمایل دارند که دیگر بحثی در این مورد مطرح نشود و آن مقطع زمانی به فراموشی سپرده شود. اما با توجه به هجم فرصت‌های اقتصادی و سیاسی که کشور از دست داد و هزینه‌هایی که به آن تحمیل شد، مشخصا آسیب‌شناسی چرایی وقوع آن اتفاقات لازم به نظر می‌رسد. اخیرا علی اکبر جوانفکر، از مشاورین نزدیک احمدی‌نژاد گفته که هاله نور را قبول دارم. به همین بهانه سلام نو گفتگویی با یکی از حامیان سرسخت و سابق احمدی نژاد، حجت‌الاسلام جعفر شجونی انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

این عضو جامعه روحانیت مبارز در رابطه با امکان واقعیت داشتن مسائلی مانند هاله نور گفت: اگر توفیق خدا شامل حال کسی بشود، این مسائل ممکن است. حافظ هم در شعری گفته است که فیض روح القدس هر باز مدد فرماید، دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد. این مسائل امکان دارند. اما اینکه آیا احمدی نژاد چنین کارهایی کرده است یا خیر را نمی دانم. چون دیگر چنین کارهایی تکرار نشدند.

در عالم وجود این مسائل امکان دارند
حجت‌الاسلام جعفر شجونی به «پایگاه خبری تحلیلی سلام نو» گفت: الان دیگر احمدی نژاد مرده است و دیگر پی کارش رفته است. بحث روی این مسائل دیگر فایده ای ندارد. در عالم وجود این مسائل امکان دارند اما اینکه صحیح است یا خیر را نمی دانم.

شجونی ادامه داد: جاروجنجال راه انداخته‌اند و افکار مردم را مشغول یک مسائلی کرده اند. ما نباید راجع به این مسائل بحث کنیم. باید این سوالات را از آقای جوادی آملی پرسید.

وی افزود: ابن سینا می گوید هرچه را نمی فهمی را باید زیر گنبد امکان ببری. یعنی ممکن است که بعضی چیزها زیر گنبد امکان محقق شوند و آن‌ها را باور کنیم. امکان دارد که یک روز یک جوانی هم بتواند مثل آقای بهجت شود و این کار خوبی نیست که ما قاطعانه منکر این مسائل بشویم.

از احمدی‌نژاد حمایت نخواهم کرد
وی در پاسخ به این سوال که اگر احمدی‌نژاد مجددا کاندیدای ریاست جمهوری شود، آیا از وی حمایت خواهد کرد یا خیر، گفت: به خاطر مشایی نه. البته اگر مشایی هم نباشد باز هم نه. قحطی آدم نیست. ممکن است فردی بیاید که بهتر از احمدی نژاد باشد.

وی در خصوص تغییر نظر حمایتی بخشی از جریان اصولگرا در خصوص احمدی‌نژاد گفت: برخی از رفتارها باعث شد که شک و تردید پیدا کنیم. انسان قابل تغییر است. ممکن است انسان روزی یقین پیدا کند اما بعد مسائلی را ببیند و اذعان کند که در انتخابش اشتباه کرده است.

این فعال اصولگرا توضیح داد: الان برخی می ‌گویند که احمدی نژاد خیلی کار کرده و بی خوابی کشیده است. اما اینکه وزیر خارجه در سفر خارجی باشد و همانجا عزلش کنند از کارهای بد آقای احمدی‌نژاد بود. بیرون کردن خانم دستجردی به آن شکل هم درست نبود. رئیس جمهور می تواند کسانی را عوض کند اما راهش این نیست. این کارهای احمدی نژاد خیلی بیخود بود.

خودم را مقصر نمی‌دانم
جعفر شجونی در پاسخ به این سوال که آیا به خاطر حمایت خود از احمدی‌نژاد، خود را در مشکلاتی که برای کشور پیش امده مقصر می‌دانید یا خیر، گفت: نه. انسان این است. انسان قابل تغییر است. من در بینش تغییر نکرده ام. احمدی نژاد تغییر کرد.

وی در پایان گفت: فقط یک بار که احمدی نژاد 400 نفر از نمایندگان ادوار را دعوت کرد و افطار داد، ما هم رفتیم آن افطار را خوردیم. جدای از این کار دیگری با احمدی نژاد نداشتم. من حتی خودم مشکلات اداری داشتم. به من گفتند که مشکلات را بگویید و من هم گفتم که من خودم از طریق رایج قانونی کارها را پیگیری می کنم. البته رفتم و ضرر کردم.

بهترین خرید
نظرات
ناشناس
این چه حرف مزخرفی یه.8 سال از احمدی نژاد حمایت بی چون و چرا کردید و او مملکت را به ورطه سقوط و ورشکستگی کشاند و هر کس خواست حرفی بزند شد نوکر صهیونیسم جالا خیلی راحت خودتان را از احمدی نژاد مبری می کنید؟واقعا که سمبل وقاحت و بی شرمی هستید.
mahan
شيخ جعفر جان .اولا از اولش شما و دوستانتان اونو معجزه دونستين . نامه اش رو به بوش مثل وحي دونستيد بعد هم نزديك بود تكفيرش كنيد. الان هم نميشه گفت مرد و رفت. مگه ميشه يه عالم خرابكاري و دزدي و اختلاس در زمان مسوليت فرد اول اجرايي مملكت صورت بگيره. معاونش محكوم بشه هزار كار خطا در زمانش صورت بگيره بگيم رفت و تموم شد؟ ميخواي تبرئه اش كني يا يواشكي از كنار كاراش بگذري؟ نميدونم ولي مشخصه كه كلا توي تشخيص هات و ارائه طريق خيلي اشتباه ميكني.
mahan
شيخ جعفر جان .اولا از اولش شما و دوستانتان اونو معجزه دونستين . نامه اش رو به بوش مثل وحي دونستيد بعد هم نزديك بود تكفيرش كنيد. الان هم نميشه گفت مرد و رفت. مگه ميشه يه عالم خرابكاري و دزدي و اختلاس در زمان مسوليت فرد اول اجرايي مملكت صورت بگيره. معاونش محكوم بشه هزار كار خطا در زمانش صورت بگيره بگيم رفت و تموم شد؟ ميخواي تبرئه اش كني يا يواشكي از كنار كاراش بگذري؟ نميدونم ولي مشخصه كه كلا توي تشخيص هات و ارائه طريق خيلي اشتباه ميكني.
ناشناس
مرده یا زنده مملکت و فلج کرد
علی
اگه احمدی نژاد مرده خدا روحش رو شاد کنه که اینقدر که بعضی تحقیرمون میکنند تحقیرمون نکرد و اینایی که زنده اند و تحقیرمون می کنند، روحشون معذب باشه
ناشناس
تاريخ بهترين قاضي است تا بعد
حميد رضا
جعفر خان احمدي نژاد را قدىس خطاب داديد الان دستش از همه جا كوتاه حرف مفن نزنيد
علی
شجونی جان حتما تا پیش روان پزشک برو
ناشناس
لباس پیامبر برتن کردن واین همه چند جهره بودن ونان به نرخ روز خوردن بعید -پنابرخدا
ناشناس
احمدی نژاد شخصیتی مستقل بود
مستقل آمد مستقل رفت
ای کاش تایید میشد
که جواب خیلی ها را تو این مدت
تو یه مناظره تلویزیونی می داد
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید