رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت، با بیان این مطلب که بيماری وبا در كشور در حال فروكش كردن است، منشاء اين بيماري را مهاجران كشورهاي همسايه اعلام کرد.
۰۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲
رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت، با بیان این مطلب که بيماری وبا در كشور در حال فروكش كردن است، منشاء اين بيماري را مهاجران كشورهاي همسايه اعلام کرد.
۰۲ آبان ۱۳۹۲ - ۱۳:۳۲
۰
دكتر محمدمهدي گويا افزود: بررسي بيش از ۲۴۰ هزار نمونه آب و مواد غذايي كه توسط وزارتخانه هاي نيرو و بهداشت صورت گرفت، نشان داد كه هيچ نوع آلودگي در منابع آب و سبزيجات كشور وجود نداشته است.
 
وي با تاكيد بر اينكه بيماري وبا در حال حاضر مشكل بهداشتي كشور نيست گفت: منشاء اين بيماري مهاجران كشورهاي همسايه كه به طور غيرقانوني وارد كشور شده اند، بوده است.
 
گويا افزود: استقرار ۲۰ مركز ويژه بهداشتي در نزديكترين نقطه به مبادي مرزهاي شرقي كشور و اتخاذ تدابير بهداشتي و درماني لازم مانع از انتقال موارد بيماري به جمعيت ايراني شده است و اين بيماري در حال كنترل كامل است.
 
رئيس مركز مديريت بيماريهاي واگير وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه تمامي مبتلايان به اين بيماري بلافاصله تحت درمان قرار گرفته اند،
گفت: علت ۶ مورد فوت در دو ماه گذشته كه همگي آنها، غير ايراني بوده اند، عدم مراجعه به مراكز درماني بوده است.
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو