در آستانه 13 آبان، پوسترها و بیلبورد های ضد امریکایی در مناطق مختلف و خیابان های اصلی پایتخت نصب شد.
۰۲ آبان ۱۳۹۲ - ۰۶:۱۴
۵

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این بیلبورد ها و پوستر ها از طراحی های مختلفی استفاده شده است و در اکثر آنها با استفاده از طرح ها و عبارات، صداقت امریکایی ها زیر سوال برده شده است.

در یکی از این طرح ها، تصویر چنگال یک پرنده شکاری به سوی دستی دراز شده است که نشان از نبود صداقت در یک طرف مذاکره می باشد.

زمینه این طراحی قرمز و در زیر آن به زبان انگلیسی عبارت ˈصداقت امریکاییˈ نوشته شده و در بالای عبارت نیز تصویر کاخ سفید نصب شده است.

در یکی دیگر از این تصاویر، نیمه چهره مردی خودکار به دست و در پشت یک میز کشیده شده که در کنارش سگی با پرچم امریکا قرار داد.

عبارت نوشته شده بر روی اکثر این پوستر ها ˈ صداقت امریکاییˈ است که به زبان انگلیسی نیز قید شده است.

پیام این عبارت در کنار تصاویر مختلف عمدتا نبود صداقت در بین دولتمردان امریکا است.

این پوستر ها و بیلبورد ها عمدتا بر روی پل های هوایی عابر پیاده و در و دیوارهای شهر تهران نصب شده که به ماهیت مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آنان اشاره می کند.

در سال های گذشته در چنین مقطعی از زمان اقدام مشابهی انجام نشده بود و با توجه به روند اخیر مذاکرات ایران با 1+5 و آمریکا نصب این بیلبوردها وپوستر ها در شهر تهران ابهاماتی را ایجاد کرده است .
در آستانه 13 آبان، پوسترها و بیلبورد های ضد امریکایی در مناطق مختلف و خیابان های اصلی پایتخت نصب شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، در این بیلبورد ها و پوستر ها از طراحی های مختلفی استفاده شده است و در اکثر آنها با استفاده از طرح ها و عبارات، صداقت امریکایی ها زیر سوال برده شده است.

در یکی از این طرح ها، تصویر چنگال یک پرنده شکاری به سوی دستی دراز شده است که نشان از نبود صداقت در یک طرف مذاکره می باشد.

زمینه این طراحی قرمز و در زیر آن به زبان انگلیسی عبارت ˈصداقت امریکاییˈ نوشته شده و در بالای عبارت نیز تصویر کاخ سفید نصب شده است.

در یکی دیگر از این تصاویر، نیمه چهره مردی خودکار به دست و در پشت یک میز کشیده شده که در کنارش سگی با پرچم امریکا قرار داد.

عبارت نوشته شده بر روی اکثر این پوستر ها ˈ صداقت امریکاییˈ است که به زبان انگلیسی نیز قید شده است.

پیام این عبارت در کنار تصاویر مختلف عمدتا نبود صداقت در بین دولتمردان امریکا است.

این پوستر ها و بیلبورد ها عمدتا بر روی پل های هوایی عابر پیاده و در و دیوارهای شهر تهران نصب شده که به ماهیت مذاکره با آمریکا و صادق نبودن آنان اشاره می کند.

در سال های گذشته در چنین مقطعی از زمان اقدام مشابهی انجام نشده بود و با توجه به روند اخیر مذاکرات ایران با 1+5 و آمریکا نصب این بیلبوردها وپوستر ها در شهر تهران ابهاماتی را ایجاد کرده است .
بهترین خرید
نظرات
ناشناس
پولهای بی زبان ما را ببین چطور به ضرر ما و نفع خودشان خرج میکنند.
ناشناس
در اين35 سال بيت المال به جاي مصرف در امور توليد و اشتغال براي جوانان صرف مبارزه با استكبار موهوم جهاني شده است
ناشناس
نبود مدیریت منابع .
ناشناس
با چاپ بنرو پوستر و دادن شعار به جنگ استكبار نمي روند بلكه با اقتصاد قوي و آسيب ناپذير با آنهامبارزه ميكنند وما آنهارا تحريم ميكنيم
ناشناس
دلالهای چینی وروسی نگران ارتباط ایران باغرب هستند.
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید