ثبت نام الکترونیکی نوزدهمین جشنواره رازی از 15 تیر ماه آغاز می‌شود و تا ابتدای مهر ماه امسال ادامه دارد.
۰۱ تير ۱۳۹۲ - ۰۲:۲۵
۰
 تمام مراحل جشنواره اعم از ثبت نام، ارسال مستندات و داوری بصورت آنلاین و با استفاده از داوران موجود در بانک جشنواره و از تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود.

امسال منع شرکت برگزیدگان دوره‌های قبل جشنواره که به منظور فراهم شدن بستر مناسب جهت محققان فعال و جوانتر است، از 5 سال به 8 سال افزایش یافته است.

میزان جوایز نقدی برگزیدگان این دوره از جشنواره برای رتبه اول یکصد میلیون ریال، رتبه دوم و پژوهش برتر نود میلیون ریال، رتبه سوم هشتاد میلیون ریال و محقق جوان و دانشجو نیز هشتاد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در جشنواره امسال اقداماتی برای دعوت از سازمان‌های خصوصی و یا خیرین جهت مشارکت بعنوان حامیان مالی جشنواره برای حمایت از پژوهشگران برگزیده در نظر گرفته شده است.

جشنواره امسال در دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور برگزار می‌شود که شامل محققان، محققان جوان و دانشجوی ایرانی داخل و مقیم خارج کشور و محققان عضو کشورهای آیسسکو و غیر ایرانی منطقه خاورمیانه و بخش حقوقی شامل سازمان‌ها و نهادهای حامی پژوهش‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد و کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

تمامی آثار ارسالی محققان در کمیته‌های تخصصی علوم بالینی جراحی، علوم بهداشتی، مدیریت- تغذیه و HSR، علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم دندانپزشکی، علوم دارویی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، طب سنتی ایرانی- اسلامی و ابداعات و اختراعات در حیطه‌های علوم پزشکی بررسی می‌شود.

به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت شرکت محققانی که دارای تحقیقات ارزشمند با تاکید بر جنبه‌های نوآوری در هر یک از کمیته‌های تخصصی جشنواره بوده‌اند که منجر به اثرگذاری چشمگیر در سطح ملی یا بین‌المللی شده باشد در صورت داشتن Impact Factor مجله 10 یا بالاتر و Citation مقاله 20 یا بالاتر از Scopus و یا چاپ مقاله در 10 درصد بالاترین نشریات هر رشته بر اساس IF و Citation 20 یا بالاتر از Scopus، امتیاز کارنامه تحقیقاتی و منع شرکت برگزیدگان 8 دوره اخیر جشنواره رازی لحاظ نمی‌شود و مقاله مربوط بعنوان پژوهش برتر توسط داوران بر مبنای 100 امتیاز بررسی می‌شود و شرایط فوق فقط مجوز شرکت در بخش پژوهش برتر بوده و انتخاب در صورت واجد شرایط بودن پس از داوری انجام می‌شود.

علاقه‌مندان شرکت در جشنواره می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی www.razi.hbi.ir و یا www.razi.research.ac.ir مراجعه کرده و پس از مطالعه دستورالعمل ثبت نام نسبت به ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی با توجه به اهمیت هفته پژوهش در 25 آذر ماه و مصادف با روز پژوهش انجام می‌شود.
ثبت نام الکترونیکی نوزدهمین جشنواره رازی از 15 تیر ماه آغاز می‌شود و تا ابتدای مهر ماه امسال ادامه دارد.
 تمام مراحل جشنواره اعم از ثبت نام، ارسال مستندات و داوری بصورت آنلاین و با استفاده از داوران موجود در بانک جشنواره و از تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی انجام می‌شود.

امسال منع شرکت برگزیدگان دوره‌های قبل جشنواره که به منظور فراهم شدن بستر مناسب جهت محققان فعال و جوانتر است، از 5 سال به 8 سال افزایش یافته است.

میزان جوایز نقدی برگزیدگان این دوره از جشنواره برای رتبه اول یکصد میلیون ریال، رتبه دوم و پژوهش برتر نود میلیون ریال، رتبه سوم هشتاد میلیون ریال و محقق جوان و دانشجو نیز هشتاد میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

در جشنواره امسال اقداماتی برای دعوت از سازمان‌های خصوصی و یا خیرین جهت مشارکت بعنوان حامیان مالی جشنواره برای حمایت از پژوهشگران برگزیده در نظر گرفته شده است.

جشنواره امسال در دو بخش افراد حقیقی و نهادهای حقوقی داخل کشور برگزار می‌شود که شامل محققان، محققان جوان و دانشجوی ایرانی داخل و مقیم خارج کشور و محققان عضو کشورهای آیسسکو و غیر ایرانی منطقه خاورمیانه و بخش حقوقی شامل سازمان‌ها و نهادهای حامی پژوهش‌های علوم پزشکی، دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی و مراکز رشد و کمیته‌های تحقیقات دانشجویی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.

تمامی آثار ارسالی محققان در کمیته‌های تخصصی علوم بالینی جراحی، علوم بهداشتی، مدیریت- تغذیه و HSR، علوم پایه، علوم بالینی داخلی، علوم دندانپزشکی، علوم دارویی، علوم توانبخشی و پیراپزشکی، طب سنتی ایرانی- اسلامی و ابداعات و اختراعات در حیطه‌های علوم پزشکی بررسی می‌شود.

به منظور فراهم کردن بستر مناسب جهت شرکت محققانی که دارای تحقیقات ارزشمند با تاکید بر جنبه‌های نوآوری در هر یک از کمیته‌های تخصصی جشنواره بوده‌اند که منجر به اثرگذاری چشمگیر در سطح ملی یا بین‌المللی شده باشد در صورت داشتن Impact Factor مجله 10 یا بالاتر و Citation مقاله 20 یا بالاتر از Scopus و یا چاپ مقاله در 10 درصد بالاترین نشریات هر رشته بر اساس IF و Citation 20 یا بالاتر از Scopus، امتیاز کارنامه تحقیقاتی و منع شرکت برگزیدگان 8 دوره اخیر جشنواره رازی لحاظ نمی‌شود و مقاله مربوط بعنوان پژوهش برتر توسط داوران بر مبنای 100 امتیاز بررسی می‌شود و شرایط فوق فقط مجوز شرکت در بخش پژوهش برتر بوده و انتخاب در صورت واجد شرایط بودن پس از داوری انجام می‌شود.

علاقه‌مندان شرکت در جشنواره می‌توانند جهت ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر به نشانی الکترونیکی www.razi.hbi.ir و یا www.razi.research.ac.ir مراجعه کرده و پس از مطالعه دستورالعمل ثبت نام نسبت به ارسال مدارک به صورت الکترونیکی اقدام کنند.

تقدیر از برگزیدگان نوزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی با توجه به اهمیت هفته پژوهش در 25 آذر ماه و مصادف با روز پژوهش انجام می‌شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید