آزادی خرمشهر در سوم خرداد ۱۳۶۱ یکی از به یاد ماندنی‌ترین رویداد‌های تاریخ معاصر ایران است. پس از اعلام این خبر، مردم بسیاری برای نشان دادن شادی خود به خیابان‌ها آمدند. تصویر شادی آن روز‌های مردم از این پیروزی غرورآفرین، هنوز هم دیدنی و دلچسب است.