توئیت مهناز افشار را در تصویر زیر مشاهده می کنید:

 

 

عذرخواهی مهناز افشار برای بازی در فیلم بین المللی