اسطوره سینما در این عکس ۲۷ سال دارد.

 

 

 

چارلی چاپلین در جوانی/عکس