یک تیم آلمانی در زمینه تعداد مبتلایان به ویروس کرونا وارد بحران شد.

با مثبت شدن تست کرونای ۲ عضو دیگر، تعداد مبتلایان تیم دینامودرسدن آلمان به این ویروس مرگبار به عدد ۵ رسید.

یکی از این ۲ تست مربوط به بازیکنان و دیگری به یکی از مربیان باشگاه ارتباط دارد. همه اعضای تیم دینامو درسدن از جمله کادر مربی و بازیکنان اخیرا ۱۰ روز در خانه خود قرنطینه شده بودند، چون تنها چند روز بعد از سرگیری تمرینات این تیم، تست ۲ نفر از اعضا مثبت شد؛ موضوعی که خیلی زود اعضای این باشگاه را مجبور به قرنطینه شدن کرد.