بیمه مرکزی صلاحیت داریوش محمدی را برای عضویت به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین تایید کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ايران معين، بیمه مرکزی ج.ا.ا صلاحیت حرفه ای داریوش محمدی را به عنوان مدیرعامل شرکت بیمه ایران معین تایید کرد.

درمتن نامه بیمه مرکزی که با امضای دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی به شرکت بیمه ایران معین ابلاغ شده، آمده است؛ انتظار می رود با مساعی مدیرعامل،اعضای هیئت مدیره و کارکنان آن شرکت شاهد تحقق اهداف ذیل باشیم:

۱ -برنامه ریزی برای افزایش سرمایه شرکت؛

۲ -ارائه برنامه زمانبندی در جهت رشد و تعالی شرکت در بخش بیمه های زندگی و درمان و قبولی اتکایی؛

۳ -ساماندهی فرآیندهای سرمایه گذاری منابع شرکت در جهت کسب بازدهی مناسب؛

۴ -تقویت انسجام مدیریتی و سازمانی و ایجاد وحدت و همدلی در شرکت جهت پیشبرد امور.

پیش از این اعضای هیأت مدیره بیمه ايران معين به اتفاق آراء، داریوش محمدی عضو هیأت مدیره این شرکت را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت انتخاب و برای احراز صلاحیت حرفه ای به بیمه مرکزی معرفی کرده بودند.