سرپرست دبیرخانه ستاد مدیریت محله خبر داد:
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۳
مهدی شیرزاد سرپرست دبیرخانه ستاد مدیریت محله در مورد روند ارزیابی داوطلبان احراز سمت مدیریت محله گفت: تا کنون بیش از هزار و صد نفر از ثبت نام کنندگان در فرایند انتخاب مدیران محله به کانون ارزیابی آمده اند و روند دعوت از باقی افراد تایید شده از سوی شهرداری مناطق مختلف نیز ادامه دار

به گزارش پارسینه، مهدی شیرزاد سرپرست دبیرخانه ستاد مدیریت محله، در خصوص روند کانون ارزیابی مدیران محله های شهر تهران گفت: از دیروز هفته سوم ارزیابی از ثبت نام شدگان در فرایند انتخاب مدیران محله های تهران آغاز شده است.
شیرزاد تاکید کرد : روند ارزیابی در حال حاضر در سه کانون ارزیابی و با حضور 18 ارزیاب حرفه‌ای در حال انجام است.
سرپرست دبیرخانه ستاد مدیریت محله در مورد زمان پایان این فرآیند گفت: احتمالاً تا پایان هفته دوم اسفندماه سال جاری کانون ارزیابی در حال فعالیت خواهد بود و در این مدت زمان از سایر کسانی که به عنوان داوطلب احراز سمت مدیریت محله ثبت نام کرده‌اند برای شرکت در کانون ارزیابی دعوت به عمل خواهد آمد.
لازم به ذکر است فرایند انتخاب مدیران محله طی فراخوانی در اواسط آذر ماه سال جاری با ثبت نام از علاقه مندان تصدی سمت مدیریت محله های شهر تهران آغاز و در ادامه از افرادی که حائز امتیازهای لازم در مرحله اول گردیده اند جهت حضور در کانون ارزیابی مدیران محله های تهران دعوت به عمل می آید.همچنین کانون ارزیابی مدیران فعلی محله‌های تهران نیز در دی ماه سال جاری برگزار گردید.