آن‌ها آمده‌اند تا به آدم‌ها تلنگر بزند برای بیشتر فکر کردن، برای خطر مرگبار اعتیاد ، برای پیشگیری از معضلات ناشی از کارتن خوابی .

اکبر نعمتی سرپرست این سازمان با اشاره به ویژه برنامه های سازمان تحت امرش در هفته ی مبارزه با مواد مخدر ، گفت : با توجه به مأموریت های مهم این سازمان در حوزه ی پیشگیری از آسیب های اجتماعی و تأثیرات و پیآمدهای ناشی از مصرف مواد مخدر ، از تلفیق هنر با هدف فرهنگ سازی و جذب مخاطب در این حوزه استفاده شد .

وی ابا اشاره به حضور سیلورمن ها (مردهای نقره ای ) در ایستگا های پرتردد مترو پایتخت ، افزود : : ماهیت سیلورمن «مجسمه» بودن است؛ آن‌هاست ، اما افزودن داستان و قصه به فحوای کلام آنها ، اثر بخشی پیام را دو چندان می کند تا با استفاده از مهارت و هنر خود پیام های ستاد مبارزه با مواد مخدر " اول گوش کن، گوش کردن به کودکان و نوجوانان گام نخست در کمک به رشد سالم و ایمن آنهاست" با جذابیت بیشتری برای مخاطب تشریح کنند .

سرپرست سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران تصریح کرد : شهروندان بخاطر دغدغه و مشغله ی فکری ، شاید فرصتی زیادی برای توقف در ایستگاهای مترو نداشته باشند و آنرا نوعی اتلاف وقت تلقی کنند، اما حضور سیلورمن ها به جذابیت این موضوع افزوده و توانسته اند پیام خود را در قالب "پیشگیری از خطر اعتیاد"- "خوب گوش کنید " – " حقایقی که والدین باید بدانند" و... به مخاطبان عرضه کنند .