استفاده‌ی رزمندگان فاطمیون از تاکتیک «سلمان فارسی» در مواجهه با تروریست‌ها که موفق واقع شد.