گوناگون

آهنگ پرسپولیس با صدای فرزین+ فیلم

پارسینه: « پرسپولیس » آهنگی بود که فرزین برای تیم پرسپولیس تهران خواند. در ادامه متن کامل و ویدئوی کوتاهی از این آهنگ را مشاهده می کنید.

پرسپولیس

پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته

پشت دشمنهایش رو یکی یکی شکسته

پروین پا طلایی یه عمره که دویده

اکنون با پای خسته به هیچجا نرسیده

پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته

توجاده زندگی پروین پاهاش شکسته

تو جاده زندگی پروین پاهاش شکسته

مردم توی میدانها میگن با هم یکصدا

پروین پا طلایی هنوز امید مایی

پروین پا طلایی هنوز امید مایی

ممدخانی تو میدون در حمله یک پلنگه

در عرصه بازیها الحق که مرد جنگه الحق که مرد جنگه

کارگرو درخشان چشم و چراغ میدان

وحید ما نورایی از بهترین سرداران

مردم توی میدانها باهم میگن یکصدا

پروین پاطلایی هنوز امید مایی{2}

پنجعلی علی یارت نورحق نگه دارت

فتح ابادی خونت اباد هرگز نمیری از یاد

خوردبین علی خانی مایلی عربشاهی

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

پرسپولیس خسته هنوز از پا ننشسته

پشت دشمننانش رو یکی یکی شکسته

پروین پاطلایی یه عمره که دویده

اکنون با پای خسته به هیچجا نرسیده

پروین راهو به دشمن تو هر میدونی بسته

تو جاده زندگی پروین پاهاش شکسته {2}

مردم توی میدنها میگن با هم یک صدا

پروین پا طلایی هنوز امید مایی{2}

عباد زاده تو میدون کوبنده رقیبه

صالح نیا واسه تیم در حکم یک طبیبه در حکم یک طبیبه

سلطانی دروازه بان توپ در دستاش اسیره

پای جونش میزنه تا توپا رو بگیره

مردم توی میدانها میگن با هم یکصدا

پروین پا طلایی هنوز امید مایی

پروین پا طلایی هنوز امید مایی

سبزی و طهماسبی دو تا گل توی میدان

در لحظه های حمله بچه شیرای جوان

حسن زاده با کاشی وقتی میشن همپیمان

تو میدانها میکوبن رقیبو سهل واسان

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

ای فرزندان ایران جاوید جاوید نامتان

ارسال نظر

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار