گوناگون

تاروپودهاي يك جنايت در دار مرد قاليباف

مرد قاليباف وقتي شنيد همسرش يك مزاحم سمج دارد تاروپودهاي يك جنايت را درهم گره زد.

به گزارش ايران قرباني اين جنايت وقتي از زن جوان شنيد كه مي‌خواهد با وي قرار بگذارد پاي در قتلگاه گذاشت.

ساعت 10 صبح 6 مردادماه سال‌جاري ماجراي مرگ مرموز مردي جوان در خيابان حيدرآباد تبريز به پليس گزارش شد، دقايقي بعد تيمي از مأموران كلانتري 21 براي بررسي ماجرا وارد عمل شدند و با جسد بي‌جان مرد جواني كه با ضربات چاقو به كام مرگ فرورفته بود روبه رو شدند.

با مخابره شدن قتل اين مرد به بازپرس كشيك جنايي تبريز وي به تيمي از كارآگاهان مأموريت داد تا قتل مرموز مرد جوان را رازگشايي كنند، بدين ترتيب پليس ابتدا محل كشف جسد را تحت تجسس‌هاي ميداني قرار داد و در بررسي صحنه، سوئيچ خودروي پژو را در نزديكي جسد پيدا كرد.
كارآگاهان با استفاده از سوئيچ و دزدگير آن موفق شدند خودروي پژو 206 قرباني را در نزديكي محل حادثه پيدا كنند و با رديابي پلاك آن، خانواده وي را شناسايي كنند.

در ادامه پليس با تحقيقات از خانواده قرباني دريافت كه وي به صورت مجردي و به همراه مادرش زندگي مي‌كرده است و شب گذشته نيز مهمان افطار خانه برادرش بوده و با تماس تلفني مردي به نام «بهلول» ساعت 30/21 شب با خودرويش از خانه خارج و ديگر جوابگوي موبايلش نبوده و به خانه نيز بازنگشته است.

بدين ترتيب كارآگاهان بهلول رابه پليس آگاهي احضار كردند و وي در بازجويي‌ها مدعي شد من از مرد جوان به خاطر حساب و كتاب‌هاي قديمي پول طلبكار بودم و آن شب نيز به وي زنگ زدم تا براي تسويه حساب به مقابل خانه‌ام بيايد، وي نيز قرار شد تا يك ساعت ديگر بيايد ولي تا ساعت 12 شب هر چقدر منتظر شدم خبري از وي نشد.

براين اساس كارآگاهان براي يافتن سرنخي از عاملان جنايت تحقيقات خود را به روي كساني كه قرباني با آنان رابطه داشت متمركز كردند و به مردي به نام «محمدعلي» 34 ساله كه قاليباف بود مظنون شدند و وي را دستگير كردند.

«محمدعلي» در بازجويي‌ها ادعا كرد كه از چند روز پيش از مرگ اين جوان هيچ ارتباطي با وي نداشته و اطلاعي از به قتل رسيدن وي ندارد، ولي با تيزهوشي يكي از كارآگاهان پرونده در مرحله جديدي قرار گرفت. كارآگاهان براي روشن شدن ماجراي قتل مرموز، بدن محمدعلي را تحت تجسس قرار دادند و متوجه شدند روي بدن وي آثار خراشيدگي و درگيري وجود دارد و فرضيه اين‌كه وي شب قتل با قرباني درگير شده است براي آنان قوت گرفت.

پس از اين‌كه مرد مرموز بازداشت شد، وي دوباره تحت بازجويي‌هاي فني و ويژه قرار گرفت تا اين‌كه سرانجام وي راز قتل نيمه شب را براي كارآگاهان فاش كرد. اين مرد قاليباف به پليس گفت: چند مدتي بود اين مرد براي همسرم مزاحمت ايجاد كرده بود تا جايي كه زندگي ما در آستانه نابودي قرار گرفت، بنابراين با همدستي برادرزنم نقشه قتل وي را كشيدم و آن شب با همكاري همسرم وي را سر قرار كشيدم و با ضربات چاقو اين جوان را از پاي درآورديم.

با ادعاهاي هولناك محمدعلي، كارآگاهان همسرش را نيز تحت بازجويي گرفتند كه وي نيز به دست داشتن براي قتل مرد جوان اعتراف كرد و با همكاري وي چاقويي كه در زمان قتل از آن استفاده شده بود در بازرسي از خانه‌شان به دست آمد.

در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان چاقو را براي بررسي بيشتر به پزشكي قانوني فرستادند كه پس از چند روز نتايج كارشناسان نشان داد نمونه خون قرباني با نمونه لكه‌هاي خون روي تيغه چاقو مطابقت دارد.

بدين ترتيب دستگيري برادرزن محمدعلي به نام «حبيب» نيز در دستور كار پليس جنايي قرار گرفت و پس از دستگيري وي نيز به قتل شبانگاهي مرد جوان به دليل مسائل ناموسي اعتراف كرد.

با توجه به اعترافات عاملان جنايت كارآگاهان تبريزي در حال بررسي ساير زواياي اين قتل هستند و تحقيقات آنان در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
مرد قاليباف وقتي شنيد همسرش يك مزاحم سمج دارد تاروپودهاي يك جنايت را درهم گره زد.

به گزارش ايران قرباني اين جنايت وقتي از زن جوان شنيد كه مي‌خواهد با وي قرار بگذارد پاي در قتلگاه گذاشت.

ساعت 10 صبح 6 مردادماه سال‌جاري ماجراي مرگ مرموز مردي جوان در خيابان حيدرآباد تبريز به پليس گزارش شد، دقايقي بعد تيمي از مأموران كلانتري 21 براي بررسي ماجرا وارد عمل شدند و با جسد بي‌جان مرد جواني كه با ضربات چاقو به كام مرگ فرورفته بود روبه رو شدند.

با مخابره شدن قتل اين مرد به بازپرس كشيك جنايي تبريز وي به تيمي از كارآگاهان مأموريت داد تا قتل مرموز مرد جوان را رازگشايي كنند، بدين ترتيب پليس ابتدا محل كشف جسد را تحت تجسس‌هاي ميداني قرار داد و در بررسي صحنه، سوئيچ خودروي پژو را در نزديكي جسد پيدا كرد.
كارآگاهان با استفاده از سوئيچ و دزدگير آن موفق شدند خودروي پژو 206 قرباني را در نزديكي محل حادثه پيدا كنند و با رديابي پلاك آن، خانواده وي را شناسايي كنند.

در ادامه پليس با تحقيقات از خانواده قرباني دريافت كه وي به صورت مجردي و به همراه مادرش زندگي مي‌كرده است و شب گذشته نيز مهمان افطار خانه برادرش بوده و با تماس تلفني مردي به نام «بهلول» ساعت 30/21 شب با خودرويش از خانه خارج و ديگر جوابگوي موبايلش نبوده و به خانه نيز بازنگشته است.

بدين ترتيب كارآگاهان بهلول رابه پليس آگاهي احضار كردند و وي در بازجويي‌ها مدعي شد من از مرد جوان به خاطر حساب و كتاب‌هاي قديمي پول طلبكار بودم و آن شب نيز به وي زنگ زدم تا براي تسويه حساب به مقابل خانه‌ام بيايد، وي نيز قرار شد تا يك ساعت ديگر بيايد ولي تا ساعت 12 شب هر چقدر منتظر شدم خبري از وي نشد.

براين اساس كارآگاهان براي يافتن سرنخي از عاملان جنايت تحقيقات خود را به روي كساني كه قرباني با آنان رابطه داشت متمركز كردند و به مردي به نام «محمدعلي» 34 ساله كه قاليباف بود مظنون شدند و وي را دستگير كردند.

«محمدعلي» در بازجويي‌ها ادعا كرد كه از چند روز پيش از مرگ اين جوان هيچ ارتباطي با وي نداشته و اطلاعي از به قتل رسيدن وي ندارد، ولي با تيزهوشي يكي از كارآگاهان پرونده در مرحله جديدي قرار گرفت. كارآگاهان براي روشن شدن ماجراي قتل مرموز، بدن محمدعلي را تحت تجسس قرار دادند و متوجه شدند روي بدن وي آثار خراشيدگي و درگيري وجود دارد و فرضيه اين‌كه وي شب قتل با قرباني درگير شده است براي آنان قوت گرفت.

پس از اين‌كه مرد مرموز بازداشت شد، وي دوباره تحت بازجويي‌هاي فني و ويژه قرار گرفت تا اين‌كه سرانجام وي راز قتل نيمه شب را براي كارآگاهان فاش كرد. اين مرد قاليباف به پليس گفت: چند مدتي بود اين مرد براي همسرم مزاحمت ايجاد كرده بود تا جايي كه زندگي ما در آستانه نابودي قرار گرفت، بنابراين با همدستي برادرزنم نقشه قتل وي را كشيدم و آن شب با همكاري همسرم وي را سر قرار كشيدم و با ضربات چاقو اين جوان را از پاي درآورديم.

با ادعاهاي هولناك محمدعلي، كارآگاهان همسرش را نيز تحت بازجويي گرفتند كه وي نيز به دست داشتن براي قتل مرد جوان اعتراف كرد و با همكاري وي چاقويي كه در زمان قتل از آن استفاده شده بود در بازرسي از خانه‌شان به دست آمد.

در شاخه ديگري از تحقيقات كارآگاهان چاقو را براي بررسي بيشتر به پزشكي قانوني فرستادند كه پس از چند روز نتايج كارشناسان نشان داد نمونه خون قرباني با نمونه لكه‌هاي خون روي تيغه چاقو مطابقت دارد.

بدين ترتيب دستگيري برادرزن محمدعلي به نام «حبيب» نيز در دستور كار پليس جنايي قرار گرفت و پس از دستگيري وي نيز به قتل شبانگاهي مرد جوان به دليل مسائل ناموسي اعتراف كرد.

با توجه به اعترافات عاملان جنايت كارآگاهان تبريزي در حال بررسي ساير زواياي اين قتل هستند و تحقيقات آنان در اين زمينه همچنان ادامه دارد.

ارسال نظر

 • reza

  bayad be in fard medal dad

اخبار مرتبط سایر رسانه ها
  اخبار از پلیکان

  نمای روز

  اخبار از پلیکان

  داغ

  حواشی پلاس

  صفحه خبر - وب گردی

  آخرین اخبار